Landen bereiken Hoofdlijnenakkoord na vierlandenoverleg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Landen bereiken Hoofdlijnenakkoord na vierlandenoverleg

Geplaatst op 13 01 2023

WILLEMSTAD – De afgelopen twee dagen hebben we constructief overlegd over de manier waarop we met elkaar willen samenwerken in het Koninkrijk. Een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, eigenaarschap en wederzijds vertrouwen. En die past bij de manier waarop we naar onze gezamenlijke toekomst kijken. Een samenwerking, die moet leiden tot het doorvoeren van hervormingen die bijdragen aan de weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen.

De standpunten van de vier landen in het Koninkrijk zijn in een open sfeer met elkaar gedeeld. Hierin is nogmaals het belang van de hervormingen zoals vastgelegd in de Landspakketten bevestigd. Deze gesprekken hadden tot doel nadere afspraken te maken over de wijze waarop we de samenwerking bij de uitvoering van de Landspakketten met elkaar gaan regelen.

Het is gelukt om een Hoofdlijnenakkoord te bereiken over een onderlinge regeling. Deze regeling komt in de plaats van de in voorgestelde consensus Rijkswet COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). Deze Rijkswet is ingediend bij de Staten en de Tweede Kamer en daar is kritisch op gereageerd. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben het initiatief genomen en zijn met een voorstel gekomen die de afgelopen twee dagen is besproken. Doel was te komen tot een onderlinge regeling, waarin onder meer afspraken over de werkwijze, de manier van rapporteren, de ondersteuning door Nederland en de duur van de regeling worden vastgelegd. En dat recht doet aan de gelijkwaardige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

De afgelopen twee dagen is hard gewerkt om de afspraken verder concreet te maken. De afspraken worden de komende tijd door onze ambtelijke teams nader uitgewerkt. De verwachting is dat er begin maart 2023 een definitieve onderlinge regeling wordt ondertekend.

De vier landen hebben afgesproken dat in februari 2023 het overleg wordt opgestart over de per 10 oktober 2023 aflopende leningen van de Landen bij Nederland die zijn verstrekt gedurende de Coronacrisis.

Daarnaast is gesproken over de stand van zaken ten aanzien van de geschillenregeling. De Landen wachten de standpunten van de Staten en Tweede Kamer af. Ook is het thema democratisch tekort en een mogelijk vervolg op de uitvoering van de motie Van Raak besproken. In dit kader hebben de landen afgesproken een Koninkrijksconferentie te organiseren.