Ontheffingen voor mantelzorg blijven geldig - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

Ontheffingen voor mantelzorg blijven geldig

Geplaatst op 22 03 2021

Willemstad – Voor mensen die al een ontheffing hebben voor de mantelzorg van vorig jaar en waar geen veranderingen zijn gekomen in hun situatie, bijvoorbeeld het adres van de aanvrager of het adres van degene die mantelzorg behoeft, blijft hun ontheffing geldig tijdens de aankomende lock down. Zij zullen een mail ontvangen van het Ministerie van SOAW met verdere instructies.

Mensen die nu voor de eerste keer ontheffing vragen dienen dit te doen via de website van de overheid www.gobiernu.cw. Dit kan vanaf dinsdag 23 maart 2021 om 9 uur ‘s ochtends. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de evaluatie van de aanvraag maximal drie dagen kan duren. Voor vragen over mantelzorg kan een mail gestuurd worden naar mantelzorg.soaw@gobiernu.cw. De ontheffingen worden verleend aan individuele personen en niet aan bedrijven. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld. Aanvragen waarvan de ID niet correct of volledig is ingevuld, het huisadres niet correct is aangegeven, de beschrijving van de route die afgelegd moet worden (de kortste route) niet goed is aangegeven etc. worden niet behandeld. Deze personen ontvangen een bericht dat ze de aanvraag opnieuw moeten invullen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit de goedkeuring van de aanvrage kan vertragen.

Het Ministerie van SOAW zal spoedig informatie geven over hoe de dienstverlening aan cliënten zal worden voortgezet voor wat betreft arbeidssteun, sociale kaart en arbeids- en sociale aangelegenheden.