Ontwerp gewijzigde ‘screeningswet’ ligt bij Raad van Advies - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Ontwerp gewijzigde ‘screeningswet’ ligt bij Raad van Advies

Geplaatst op 04 06 2021

WILLEMSTAD – Op 26 mei 2021 heeft de raad van ministers besloten tot aanbieding van de ontwerp-Landsverordening waarborging integriteit ministers aan de Raad van Advies. Het ontwerp strekt tot herziening van de wettelijke regels voor de screening van kandidaat-ministers en voor het waarborgen van de integriteit van het bestuur gedurende een kabinetsperiode. 

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van het Eindrapport van de Evaluatiecommissie Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van 7 oktober 2020 en het rapport van Transparency International van 2013. Ook is bij het opstellen van het ontwerp uitgegaan van de richtlijnen, geboden door het VN Verdrag tegen corruptie (UNCAC). Het ontwerp volgt de huidige regeling in hoofdlijnen waarbij, aan de hand van het Evaluatierapport, het rapport van Transparency International en het VN verdrag, aanpassingen en aanvullingen zijn gemaakt.

De Raad van Advies zal zich nu over het ontwerp buigen. De Raad van Advies hanteert over het algemeen een termijn van drie maanden om advies uit te brengen. Indien ingrijpende wijzigingen nodig zijn, zal het aangepaste ontwerp, wederom aan de Raad van Advies worden voorgelegd, alvorens het ontwerp aan de Staten, door de (aantredende) regering, wordt aangeboden.