Op 11 maart 2020 werd de uitbraak van Covid-19 als pandemie gekarakteriseerd (World Health Organization) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

Op 11 maart 2020 werd de uitbraak van Covid-19 als pandemie gekarakteriseerd (World Health Organization)

Geplaatst op 28 05 2020

Willemstad – De Covid -19 pandemie heeft verschillende effecten wereldwijd veroorzaakt, waardoor er diverse maatregelen getroffen moesten worden. Eén van de maatregelen die de regering van Curaçao heeft getroffen was de “Toke de Keda”, avondklok, welke direct de dag erna een 24-uurs verplichting werd.  Covid-19 heeft veel invloed op de bevolking zowel op Sociaal-emotioneel en Financieel gebied. Curaçao telt ongeveer 600 “Social Workers”, die dagelijks hun werkzaamheden uitvoeren in de verschillende werkgebieden. Het “Curaçao Social Workers Platform” heeft mede hierdoor het initiatief genomen om de Minister van SOAW, Dhr. H. Koeiman te benaderen. Overleg heeft plaatsgevonden tussen de Minister, zijn medewerkers en het “Platform Social Work”. Hieruit is er een samenwerking ontstaan.

De werkgroep “Curaçao Social Workers Platform” bestaat uit: dhr. Arthur Nivillac (initiatiefnemer); mw. Reina Keijzers, mw. Arminda Elizabeth, mw. Roos Sling, dhr. Alex Walle en mw. Charlotte Fairbairn.

De minister van SOAW was voornemens om een conferentie te organiseren dat met de sociale, emotionele en psychische gevolgen van de covid 19 te maken heeft en er is besloten om zeer binnenkort deze  conferentie te organiseren  met als titel “Social Work In Relatie tot Covid-19”. Verschillende ministeries zullen worden benaderd om samen deze conferentie voor te bereiden. We zullen alle betrokken partners uitnodigen waaronder Ngo’s, Social Workers vanuit alle disciplines. Rekening houdend met de Covid-19 maatregelen, kan er eventueel digitaal deelgenomen worden aan deze conferentie.

Enkele onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn o.a.:

  • Het sociaal emotioneel problematiek van het volk die na covid-19 groter is geworden, zoals aanpak armoede, aanpak werkloosheid enzovoorts.
  • Samenwerking tussen de verschillende instanties om o.a. shopgedrag bij cliënten te voorkomen.
  • De mogelijkheden om structuur en een centraal cliëntvolgsysteem op te zetten.
  • Doorverwijzingsmogelijkheden en de middelen die nodig zijn ten behoeve van de hulpverlening.
  • Door de vele diversiteit aan culturen binnen onze samenleving is het van belang dat er aan deskundigheidsbevordering wordt gedaan
  • Ook is het van belang voor de Social Worker om zich professioneel te blijven ontwikkelen in de steeds veranderende samenleving.

Deze conferentie is van groot belang en we hopen op een zo’n breed mogelijke participatie. Verdere informatie volgt.