Overheid kondigt aan dat scholen met ingang van 1 juni 2020 weer fysiek opengaan - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Overheid kondigt aan dat scholen met ingang van 1 juni 2020 weer fysiek opengaan

Geplaatst op 27 05 2020

WILLEMSTAD – Met ingang van 1 juni 2020 gaan alle scholen die goedkeuring hebben van de hygiëne brigade weer open. Scholen zullen de leerlingen en hun ouders het desbetreffende programma en rooster doorsturen. In het kader van COVID-19 zijn de scholen verantwoordelijk voor hun hygiëne protocol en dienen zij zich aan de richtlijnen te houden.

In de afgelopen weken hebben de schoolbesturen, scholen en docenten de nodige voorbereidingen getroffen om het onderwijs op een verantwoorde wijze te hervatten. De overheid heeft daarbij ook assistentie verleend door additionele fondsen te verschaffen voor het dekken van meerkosten in verband met hygiëne en onderhoud. Hiervoor hebben niet alleen de schoolbesturen en de scholen, maar tevens de buschauffeurs een aantal richtlijnen ontvangen in het kader van het ‘nieuwe normaal’ voor het Onderwijs en hebben ze daarnaast aan informatiesessies deelgenomen. Het onderwijs op deze scholen kan worden hervat, zodra de nodige maatregelen voor schoonmaak en persoonlijke hygiëne zijn getroffen en goedkeuring is verleend door de Hygiënebrigade. In sommige gevallen betreft het een gefaseerde hervatting van het onderwijs op school. Het programma en rooster wordt door de individuele scholen met ouders en leerlingen gecommuniceerd.

Samenvattend wordt geïnformeerd dat vanaf 1 juni 2020:

  1. Scholen voor het Funderend Onderwijs kunnen aan de slag;
  2. Scholen voor Arbeidsgericht Onderwijs (AGO) kunnen fysiek starten met een aangepast programma.
  3. Het onderwijs op zelfstandig staande scholen voor Basisvorming VSBO kan op locatie beginnen.
  4. Het onderwijs aan de niet examen klassen op scholen voor Voortgezet Onderwijs(VO) kan op basis van de planning van de individuele scholen op locatie beginnen, rekening houdend met de capaciteit van de scholen om het aantal leerling en te ontvangen;
  5. Het onderwijs aan studenten die niet in het afrondingsjaar van het secundair beroepsonderwijs(SBO) zitten kan op basis van de planning van de individuele opleidingsinstituten op locatie beginnen, rekening houdend met de capaciteit van het instituut om het aantal studenten te ontvangen;
  6. Het programma en rooster wordt door de individuele scholen met ouders en leerlingen gecommuniceerd.

Laatste schooldag van het schooljaar 2019/2020 is 10 juli 2020.