Politieke overeenstemming tussen Curaçao en Nederland - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Politieke overeenstemming tussen Curaçao en Nederland

Geplaatst op 02 11 2020

De regeringen van Curaçao en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen.

Tegenover hervormingen op Curaçao, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, en daarnaast mee investeren in de ontwikkeling van Curaçao. Zo gaat Nederland Curaçao in de eerste plaats ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. Naast het voortzetten van begrotingssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de Corona Crisis, gebeurt dit met inzet van kennis en kunde. Daarvoor wordt er het Caribisch hervormings- en ontwikkelingorgaan opgericht, kortweg het COHO, dat samen met de ministeries op Curaçao en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken. Ook zal deze entiteit mee gaan helpen met de implementatie hiervan. Het COHO zal hierbij geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de Regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd. Wel wordt het COHO in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan.  

Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland ook aanvullende financiële middelen beschikbaar voor; onderwijshuisvesting (in totaal 30 miljoen euro), versterking van de rechtsstaat (in totaal 25,3 miljoen euro), versterking van ondernemerschap en investeringsklimaat, en een garantie-instrumentarium (maximaal 20 miljoen euro). Met name de versterking van het ondernemings- en investeringsklimaat en een verbetering van de toegang tot financiering zijn belangrijk voor het bedrijfsleven, en voor het economisch herstel van Curaçao.

Premier Rhuggenaath: “De situatie op Curaçao is uitdagend, maar biedt tegelijkertijd perspectief. We nemen onze verantwoordelijkheid en accepteren de offers die daarmee gepaard gaan, maar focussen met name op de kansen die ons geboden worden. Curaçao heeft een enorm sociaal economisch potentieel. Het is in onze handen om het maximale te halen uit dit potentieel. Curaçao kan het nu echter nog niet alleen en op eigen kracht, maar daar willen we uiteraard wel naartoe werken.”

Staatssecretaris Knops: “Met dit pakket aan maatregelen wordt er gewerkt aan structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Curaçao duurzaam weerbaarder moeten maken. Naast de hervormingen is er ook ruimte voor investeringen voor het eiland. Curaçao moet sterker uit deze crisis komen en op eigen benen kunnen staan, want de mensen op Curaçao verdienen een sociaal en economisch perspectief. Deze politieke overeenstemming is daarin een eerste belangrijke stap. Dit zal van alle partijen op Curaçao continue inspanning vergen.”

Klik op de volgende link voor een inzage in de Onderlinge regeling landspakket Curacao incl SM (versie 2 november).