Quick Scan van de 9 ministeries van het Land Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Quick Scan van de 9 ministeries van het Land Curaçao

Geplaatst op 27 10 2023

WILLEMSTAD – In het kader van het project “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) wordt momenteel als één van de acties van de uitvoeringsagenda van het Landspakket een quick scan gedaan van de 9 ministeries van het Land Curaçao. Deze quick scans zijn in de eerste plaats gericht op het in beeld brengen van de bestaande taken per ministerie, het ordenen van deze taken en een plot maken van het aantal directies per ministerie. Er zal rekening worden gehouden met de leidende principes uit het rapport “Niets doen is geen optie meer!”. Het ambtelijk apparaat moet efficiënter, effectiever maar ook daadkrachtiger gaan functioneren. Er zal meer voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit gecreëerd moeten worden. Een beter functionerende overheid zal niet worden bereikt door alleen meer mensen in dienst te nemen. Er zal een fundamentele hervorming van de ambtelijke organisatie moeten plaatsvinden waarbij digitalisering centraal zal staan.

De doorlooptijd van de quick scan is 8 weken zijn en zal naar verwachting eind oktober 2023 afgerond worden.