Sociale Vormingstraject fase 1 'Un Komienso Nobo' is gestart - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Sociale Vormingstraject fase 1 ‘Un Komienso Nobo’ is gestart

Geplaatst op 17 03 2022

Samenwerkingstraject tussen de Defensie en de Regering van Curaçao

Willemstad – Defensie is op 1 maart 2022 gestart met fase 1 van het Sociale Vormings Traject (SVT) “Un Komienso Nobo” op Marinekazerne Suffisant met een pilot groep van 18 jongeren. De jongeren zullen voor de periode van 4 maanden op een militaire wijze normen en waarden zoals discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen, regelmaat en verantwoordelijkheidsbesef aanleren. “Un Komienso Nobo” is een project van de overheid van Curaçao in samenwerking met Defensie om een tweede kans te bieden aan Curaçaose jongeren tussen 18 tot en met 24 jaar die hun opleiding niet hebben afgemaakt of in aanraking zijn gekomen met justitie.

Defensie heeft een projectleider aangewezen die voor deel 1 van het SVT zal zorgdragen. Deel 1 is al in de implementatiefase zoals te zien is in een video die op de sociaal mediapagina’s van onder andere Defensie is verspreid. De overheid van Curaçao heeft ook een projectleider aangewezen die samen met een externe organisatie zal zorgdragen voor deel 2 van het project namelijk het opzetten van de Leerwerktrajecten.

De jongeren worden voorbereid voor een passende functie op de civiele arbeidsmarkt in overeenstemming met hun capaciteiten door middel van een sociaal vormingstraject gegeven door Defensie en een praktisch leerwerktraject verzorgd door een externe organisatie. Hierdoor biedt de overheid van Curaçao en Defensie aan deze jongeren een goed toekomstperspectief.  Gedurende fase 2 zal voor de jongeren 1 keer per maand een terugkom dag worden georganiseerd

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van afspraken tussen Curaçao en Nederland voor wat betreft de hervormingen in het Landspakket. Deze hervorming is opgenomen onder thema H18 en aangemerkt als ‘Sociale Vormingstraject’.  Op 1 december 2021 is de Raad van Ministers van Curaçao akkoord gegaan met het plan van aanpak “Un Komienso Nobo” en in januari 2022 heeft Nederland deze ook geaccordeerd. De Ministeries van Justitie, Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), Onderwijs Wetenschap Cultuur Sport (OWCS) en Defensie zijn de partners in dit project.

De twee handen symboliseert de samenwerking tussen Curaçao en Nederland om het project te realiseren. De drie poppetjes symboliseren de deelnemers door het uitstrekken van hun handen hun uiterste best doen om een nieuw begin te bereiken. Het logo is ontworpen door Defensie Nederland en na enkele kleine aanpassingen is het geaccordeerd door de interministeriële stuurgroep.