Uitspraak premier over de laatste onwikkelingen tussen Curaçao en Nederland - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Uitspraak premier over de laatste onwikkelingen tussen Curaçao en Nederland

Geplaatst op 02 10 2020

Beste landgenoten,

Dankjewel dat jullie me nogmaals toestaan om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen rondom de gesprekken die we met Nederland hebben gevoerd, om tot een akkoord te komen over financiering en duurzame samenwerking.

Met tevredenheid kan ik rapporteren dat we erin geslaagd zijn om significante voortgang te boeken in de onderhandelingen met Nederland. Ook ditmaal waren de onderhandelingen niet eenvoudig. Het is hard werken en de materie is vaak gecompliceerd, maar het harde werken door beide landen in de afgelopen weken, heeft vrucht gedragen. Er zijn veel inspanningen gedaan van beide kanten om elkaar te begrijpen en nog meer om de positie en noden van Curaçao te begrijpen.

Zo is er intensief gediscussieerd over het hervormingspakket (Landenpakket). Er is een uitvoeringsagenda toegevoegd. Hierin zijn de doelstellingen waarvan Nederland wil dat we ze doorvoeren, duidelijk gedefinieerd, maar nog belangrijker is dat wij gedefinieerd hebben wat we zelf graag realiseren.

Deze agenda hebben we samen vastgesteld, dus een team van Nederland en een team van Curaçao, gezamenlijk. Er zal inhoud aan gegeven worden zodat de hervormingen en investeringen ook echt plaatsvinden, om zo het belang van het Curaçaose volk beter te dienen. We zijn er ook in geslaagd om het pakket niet alleen hervormingen te laten bevatten maar daarnaast ook investeringen in onze economische en sociale ontwikkeling. In het totaalpakket biedt Nederland aan Curaçao de ruimte, om ‘business cases’ te presenteren voor aanvullende investeringsprojecten.

Alleen zo kunnen we daadwerkelijk groeien door middel van vernieuwing en duurzame investering. Er zijn meer punten behandeld, maar zoals eerder aangegeven kunnen we niet alles onthullen omdat de onderhandelingen nog lopen.

Er is ook intensief overlegd over de Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit en haar memorie van toelichting. Het is van groot belang om nogmaals te benadrukken dat één van de belangrijkste punten is, dat onze autonomie gewaarborgd blijft.

De Ministerraad heeft in haar laatste vergadering een presentatie gekregen over het hervormingspakket (Landspakket) en heeft haar commentaren gegeven op wat het technische team heeft voorgesteld. De gesprekken op technisch niveau over de Rijkswet worden voortgezet. We hopen dat we ook dit in de komende dagen kunnen afronden. Na een politiek akkoord over de inhoud van het gehele pakket, kan dit behandeld worden in de Rijksministerraad, zodat de Wet hierna het traject kan volgen van advies door de Raad van Staten en onze Raad van Advies, om uiteindelijk naar het Parlement te gaan voor behandeling. Tegelijk zal de door ons benodigde financiering tot onze beschikking komen en kan de samenwerking met Nederland geïnitieerd worden.

Ik bedank de gemeenschap voor de getoonde volwassenheid en het geduld in de afgelopen weken, voor de aan ons geboden ruimte om de onderhandelingen voort te zetten.

Nu is het moment dat we actie moeten nemen, voor ons aller welzijn! Er is geen speling meer om dit rond te krijgen. Het uur is gekomen om ons te verenigen en ons land terug te plaatsen op de route naar herstel. Dat zal niet eenvoudig zijn. De weg is nog lang, maar we voelen de urgentie. We moeten hervormingen realiseren die al langere tijd besproken werden, maar nooit gerealiseerd zijn. We moeten de moed opbrengen om werkelijk te investeren in dat wat we al wisten wat ons groot maakt; namelijk in onze mensen!

Dit alles, terwijl we calamiteiten doormaken die ons harder dan ooit in de geschiedenis hebben geraakt. Maar we zullen een uitweg hieruit vinden.

Alleen op deze manier, met het hoofd koel, maar met grote ambitie en vastberadenheid, zullen we succesvol zijn.

Dank u wel.