Uitvoeringsagenda als nieuwe stap in samenwerking Nederland en Curaçao. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Uitvoeringsagenda als nieuwe stap in samenwerking Nederland en Curaçao.

Geplaatst op 01 02 2021

Nederland heeft met Curaçao een uitvoeringsagenda opgesteld voor het uitvoeren van het Landspakket. In dit Landspakket zijn onder andere maatregelen opgenomen die zich richten op het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van het financieel beheer, de belastingen, de zorg en het onderwijs.

Op 2 November 2020 ondertekenden Nederland en Curaçao de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket. De afgelopen weken zijn er afspraken gemaakt over de eerste stappen die Curaçao, veelal ondersteund door Nederland, gaat zetten. Deze stappen vinden hun weerslag in deze eerste uitvoeringsagenda.

Deze uitvoeringsagenda moet bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van een duurzame economie en samenleving. Een economie en samenleving die beter bestand zijn tegen een crisis, met nieuwe kansen en perspectief voor burgers en bedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld een integrale doorlichting uitgevoerd van het ondernemerschapsbeleid en het investeringsklimaat om te komen tot concrete stappen die de binnenlandse economische dynamiek versterken en leiden tot meer werkgelegenheid. Ook wordt er vergelijkende onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector, om te komen tot een kwalitatief betere en betaalbare overheidsorganisatie.

 

Zowel Curaçao als Nederland hebben zich eraan gecommitteerd om de stappen te zetten die worden afgesproken. De uitvoeringsagenda bestaat uit acties en werkprocessen gericht op concrete resultaten die steeds bijgewerkt worden. Dit zal in eerste instantie elk kwartaal gebeuren en aansluiten bij de besluitvorming in de Rijksministerraad over aanvullende tranches liquiditeitssteun.

Staatssecretaris Knops is blij dat er nu door middel van deze uitvoeringsagenda op een concrete manier invulling wordt gegeven aan de noodzakelijke hervormingen. “Na de ondertekening van de onderlinge regeling heb ik aangegeven dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Deze uitvoeringsagenda helpt ons hierbij en vormt op deze manier een routekaart met deadlines.”

Minister-president Rhuggenaath: “Onze regering is erg blij met deze zeer concrete stap zo snel na het akkoord met Nederland. Acties die nu in de uitvoeringsagenda staan zijn niet allemaal nieuw maar wel broodnodig; we gaan ze nu tot uitvoering brengen, door intensief samen te werken met alle betrokken overheidsinstanties en betrokkenen, in een transparante en actiegerichte organisatie. Geen woorden maar daden!”

“Met deze eerste uitvoeringsagenda is een volgende stap gezet om samen met Nederland sterker uit de economische crisis te komen, met een goede balans tussen noodzakelijke hervormingen en investeringen in onze economie en samenleving. Met aandacht voor de sociale samenhang. Al dit jaar gaan we hier de vruchten van plukken”, aldus Premier Rhuggenaath.