Wijziging betreffend indiening van aanvragen voor verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Wijziging betreffend indiening van aanvragen voor verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing

Geplaatst op 27 07 2020

De Toelatingsorganisatie informeert over wijziging voor wat betreft het indienen van aanvragen voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing.

Personen die een aanvraag willen indienen voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing, konden dit elektronisch indienen via de website www.immigrationcur.org.

Met ingang van 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om aanvragen voor deze verklaringen via de website www.immigrationcur.org in te dienen. Aanvragen voor deze twee verklaringen dienen via de e-mail intake@immigrationcur.org ingediend te worden.

Voor het indienen van een aanvraag voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. De nodige aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de website van de overheid www.gobiernu.cw.

Bij het indienen van de aanvragen moet men rekening houden met de volgende vereisten:

  • Alle documenten moeten gescand zijn en in pdf formaat in één (1) e-mail.
  • De betaling van leges & retributies moet voldaan zijn.
  • Het aanvraagformulier dient elektronisch ingevuld te worden en ondertekend door de aanvrager. In het geval het niet elektronisch ingevuld kan worden, dient de aanvraag in blokletters met een blauwe pen ingevuld te worden.
  • Bij verzending dient in het onderwerp, de naam en geboortedatum van de aanvrager vermeld te worden.
  • Voor elk persoon dient een aparte e-mail gestuurd te worden. In het geval van een gezin, dient dit aangemeld te worden in het bericht. De naam van de hoofdaanvrager dient vermeld te worden.
  • Complete aanvragen dienen voorzien te zijn van een kopie van alle documenten conform de vereistenlijst behorende aan de aanvraag.

Bij het indienen van een aanvraag via de e-mail intake@immigrationcur.org, indien deze compleet is, ontvangt de aanvrager via e-mail een bewijs dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Personen die een aanvraag via de website www.immigrationcur.org vóór 1 augustus 2020 hebben ingediend, zullen afgehandeld worden via dit systeem. Deze personen hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Uitreiken van een verblijfstitel

Bij het ontvangen van de inwilligend beslissing , dient er eeen afspraak gemaakt te worden. Voor een afspraak moet er een mail gestuurd te worden naar sita@immigrationcur.org. In het bericht dient vermeld te worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Aanvraagnummer
  • Telefoon nummer

Bij het ophalen van de verblijfstitel, dienen de originele documenten aangetoond te worden ter inzage.