Landsbesluit afkondiging vijfde verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit afkondiging vijfde verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 04-06-2022
Publicatienummer: P.B. 2022, no. 23
Categorie: Landsbesluit
Datum ondertekening: 02-03-2022
Datum inwerktreding: 07-03-2022


LANDSBESLUIT van de 2de maart 2022, no. 22/257

Artikel 1

Vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie wordt voor het Land Curaçao, om redenen zoals in de considerans vermeld, de uitzonderingstoestand, zoals afgekondigd bij het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie en laatstelijk verlengd bij Landsbesluit afkondiging vierde verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, nogmaals verlengd voor een periode van negentig dagen.

Artikel 2

De Minister van Algemene Zaken stuurt een afschrift van dit landsbesluit aan de Staten van Curaçao, het secretariaat van de Raad van Ministers van Curaçao, de Raad van Advies Curaçao, de Algemene Rekenkamer Curaçao, de Ombudsman van Curaçao, de Sociaal-Economische Raad van Curaçao, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Openbaar Ministerie, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van Nederland, de regering van Aruba, de regering van Sint Maarten en de Rampenbestrijdingsorganisatie.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 7 maart 2022.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit afkondiging vijfde verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Naar boven