MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 30ste juni 2022 Opheffing rampsituatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 30ste juni 2022 Opheffing rampsituatie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 64
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 30-06-2022
Datum inwerktreding: 30-06-2022


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 30ste juni 2022

Opheffing rampsituatie

Artikel 1

  1. Curaçao verkeert per 30 juni 2022, 09.30 uur niet meer in een rampsituatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening rampenbestrijding en crisisbeheersing, wegens de redenen in de considerans genoemd.
  2. Met ingang van het tijdstip bedoeld in het eerste lid wordt het Rampenplan Curaçao buiten werking gesteld en wordt er meteen afgeschaald naar monodisciplinair optreden.
  3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid dragen de diensten en organisaties bij aan de nazorg en de benodigde verslaglegging en evaluatie van de opgeheven crisis- en rampsituatie.

Bekendmaking

Artikel 2

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Inwerkingtreding

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Naar boven