Regeling Makutu Básiko 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling Makutu Básiko 2022

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 91
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 18-08-2022
Datum inwerktreding: 01-09-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 18de augustus 2022 strekkende tot vaststelling van maximum groot- en kleinhandelsprijzen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1-9-2022 n.v.t. n.v.t. t.uv. art. 2 Prijzenverordening 1961 P.B. 2022, no.91 n.v.t.
per 1-9-2022:

de Prijzenbeschikking was- en reinigingsmiddelen 1986, de Prijzenbeschikking groot- en klein marges maandverband en papierenzakdoekjes 1988, de Prijzenbeschikking Levensmiddelen Curaçao februari 1988 en de Regeling Makutu Básiko Augustus 2012

Artikel 1

Begripsbepaling

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. Makutu Básiko de goederen, genoemd in de tabellen opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling;
b. groothandel onderneming die haar bedrijfsvoering maakt door het onder meer produceren, fabriceren of importeren van goederen en het verkopen en leveren van goederen aan de kleinhandel;
c. kleinhandel onderneming die haar bedrijfsvoering maakt van het onder meer aan consumenten respectievelijk eindgebruikers doch geen wederverkopers, verkopen en leveren van niet door haar geproduceerde, gefabriceerde of door of namens haar geïmporteerde goederen;
d. Enig document model van het aangifteformulier voor het doen van de schriftelijke aangifte ten in-, uit-, door- of vervoer van goederen in de zin van de Algemene Verordening I.U. en D 1908 of het Landsbesluit Vrije Zones;
e. douanewaarde waarde voor de maatstaf van heffing waarmee de douanerechten berekend worden conform het Enig document;
f. groothandelsprijs de prijs van een goed berekend aan de kleinhandel;
g. kleinhandelsprijs de prijs van een goed berekend aan de consument respectievelijk eindgebruiker van dat goed;
h.

 

i.

kostprijs

 

inkoopprijs

de inkoopprijs plus vrachtkosten vermeerderd met alle lokaal gemaakte kosten tot het centrale magazijn van de inkoper;

de prijs van het product op de inkoopfactuur;

j. mark-up het door de minister vastgestelde percentage dat een groothandel of kleinhandel aan de kostprijs toevoegt om tot een maximum groothandels- of kleinhandelsprijs te komen.

 Artikel 2

 Maximum groothandelsprijs

 

Het is verboden de goederen, genoemd in de Makutu Básiko aan te bieden of te verkopen tegen een hogere groothandelsprijs dan die welke wordt berekend met inachtneming van de voor het betreffende goed vermelde mark-up op de kostprijs van dat goed.

Artikel 3

Maximum kleinhandelsprijs

 

Het is verboden de goederen, genoemd in de Makutu Básiko aan te bieden of te verkopen tegen een hogere kleinhandelsprijs dan die welke wordt berekend met inachtneming van de voor het betreffende goed vermelde mark-up op de maximum groothandelsprijs of kostprijs van dat goed.

Artikel 4

Groothandel mark-up

 

Een groothandel die ook goederen als bedoeld in de Makutu Básiko aan consumenten respectievelijk eindgebruikers doch geen wederverkopers, verkoopt en levert, gebruikt bij de berekening van de kleinhandelsprijs slechts de groothandel mark-up en niet zowel de groothandel mark-up als de kleinhandel mark-up.

Artikel 5

Kleinhandel mark-up

 

Een kleinhandel die zelf goederen als bedoeld in de Makutu Básiko importeert en deze goederen aan consumenten respectievelijk eindgebruikers doch geen wederverkopers, verkoopt en levert, gebruikt bij de berekening van de kleinhandelsprijs slechts de kleinhandel mark-up en niet zowel de groothandel mark-up als de kleinhandel mark-up.

Artikel 6

Voorschriften voeren administratie

 

Iedere groothandel of kleinhandel die goederen als bedoeld in de Makutu Básiko, aanbiedt of verkoopt of daartoe voorhanden heeft, is verplicht een zodanige administratie te voeren dat daaruit ter zake die goederen te allen tijde blijkt:

 1. de kostprijs van die goederen;
 2. de wijze waarop die kostprijs gevormd is; en
 3. de onderliggende bewijsstukken.

Artikel 7

Voorschriften betreffende de bekendmaking van prijzen

Iedere groothandel of kleinhandel die goederen als bedoeld in de Makutu Básiko, aanbiedt of verkoopt of daartoe voorhanden heeft, is verplicht, voor de bekendmaking van de prijzen waartegen goederen worden aangeboden, de volgende informatie te verschaffen in een digitale prijspublicatie applicatie of een Microsoft Excel sheet formaat:

 1. Bedrijfsnaam
 2. Productnaam
 3. Merk
 4. Categorie
 5. Barcode
 6. Eenheid
 7. Gewicht/Grootte
 8. Verkoopprijs inclusief omzetbelasting

Artikel 8

Wijzigingen

 

De tabellen 2 en 3 opgenomen in de bijlage behorende bij de Regeling maximum groothandelsmarge en maximum kleinhandelsmarge in verband met COVID-19 vervallen.

Artikel 9

Intrekking

 

De Prijzenbeschikking was- en reinigingsmiddelen 1986, de Prijzenbeschikking groot- en klein marges maandverband en papierenzakdoekjes 1988, de Prijzenbeschikking Levensmiddelen Curaçao februari 1988 en de Regeling Makutu Básiko Augustus 2012 worden ingetrokken.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2022.

Artikel 11

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Makutu Básiko 2022.

Tabel 1

Voedingsproducten (inclusief biologische varianten) behorende tot de Regeling Makutu Básiko 2022 met een vastgestelde mark-up

 

Product Omschrijving Gewicht/

Eenheid

Mark-up

Groot­handel

Mark-up

Klein­handel

Witte rijst Alle soorten lang/extra langkorrelige verrijkte witte rijst[1] 5 kg (11 lbs) of kleiner 7% 11%
Bruine rijst Alle soorten lang/extra lang verrijkte voorgekookte bruine rijst[2] 5 kg (11 lbs) of kleiner 7% 11%
Pasta Alle soorten elleboog, macaroni en spaghetti pasta gemaakt van harde tarwe en water[3] 1 kg (2.2 lbs) of kleiner 7% 11%
Maïsmeel Alle soorten voorgekookt wit en geel maïsmeel[4] 1 kg (2.2 lbs) of kleiner 7% 11%
Broodmeel Alle soorten verrijkte gebleekt broodmeel voor alle doeleinden[5] 2 kg (4.4 lbs) of kleiner 7% 11%
Cornflakes Alle soorten maïs cornflakes zonder toegevoegde smaak 550 gr (1.2 lbs of kleiner) 7% 11%
Gedroogde bonen en erwten Alle soorten gedroogde zwarte ogen bonen, rode bonen, roze bonen, baby en grote limabonen 500 gr (1.1 lbs) of kleiner 7% 11%
Kaas Alle merken van jonge blokkaas heel en gesneden Alle maten 12% 20%
Kip Alle soorten rauw kip naar algemeenheid[6] Alle maten 12% 20%
Babyvoeding Alle soorten verpakte babyvoeding (inclusief babymelk en pap) Alle maten 7% 11%
Melkpoeder Alle soorten melkpoeder (inclusief vetvrij en mager) 900 gr (1.9 lbs) of kleiner 7% 11%
Melk Alle soorten koeienmelk zonder toegevoegde smaak verpakt of in blik (inclusief vol, halfvol, vetvrij en mager) 1 lt (0.26 gallon) of kleiner 7% 11%
Boter Alle soorten boter (inclusief half vet en mager) 500 gr (1.1 lbs) of kleiner 7% 11%
Margarine Alle soorten margarine (inclusief half vet en mager) 500 gr (1.1 lbs) of kleiner 7% 11%
Bakolie Alle soorten plantaardig, maïs en canola olie 2 lt (0.52 gallon) of kleiner 7% 11%
Thee Alle soorten thee Verpakking van 25 stuks of kleiner 7% 11%

[1] Long/Extra Long Grain Enriched White Rice (geen basmati, jasmijnrijst, sona masuri, wilde rijst of zilvervlies).

[2] Long/Extra Long Enriched Parboiled Rice.

[3] Alle soorten naar algemeenheid zonder additieven en niet gekleurd.

[4] 100% pre-cooked white or yellow corn meal.

[5] Bleached flour.

[6] Zonder toegevoegde smaak.

Tabel 2

Verse groente- en fruitsoorten (inclusief biologische varianten) behorende tot de Regeling Makutu Básiko 2022 met een vastgestelde mark-up

Product[1] Omschrijving Gewicht/Eenheid Mark-up

Groot­handel

Mark-up

Klein­handel

Aardappelen Batata, Solanum tuberosum Alle maten 15% 35%
Aardbeien Stròbèri, Fragaria ananassa Alle maten 15% 35%
Amaranthus Kalalu, Amaranthus species Alle maten 15% 35%
Amsoi, Paksoi, Bok Choi

 

Brassica rapa L. subsp. Chinensis (Rupr.), Olsson (Group Chinensis), Kailan Choi-sam, Baby Bok Choi Alle maten 15% 35%
Ananas Anasa, Ananas comosus Alle maten 15% 35%
Appel (red delicious & golden delicious) Apel, Malus domestica Alle maten 15% 35%
Avocado Awakati, Persea americana Alle maten 15% 35%
Aubergine Berehein, Solanum melongena L. Alle maten 15% 35%
Bakbanaan Banana, Plantains, Musa × paradisiaca Alle maten 15% 35%
Banaan Bakoba, Musa, Banana Alle maten 15% 35%
Bloemkool Blumkol, Brassica oleracea Alle maten 15% 35%
Boerenkool (kale) Kale, Brassica oleracea var. sabellica Alle maten 15% 35%
Broccoli Brokoli, Brassica oleracea Alle maten 15% 35%
Broccoli diepvries Brokoli, Brassica oleracea Alle maten 15% 35%
Cassave Yuka, Manihot esculenta Crantz, M. utilissima Alle maten 15% 35%
Citroen Sitrun, Citrus limon Alle maten 15% 35%
Cocosnoten Koko, Cocos Nucifera L., Alle maten 15% 35%
Courgette Kalabasin, Squash, Cucurbita pepo Alle maten 15% 35%
Curaçaose bonen Bonchi kunuku Alle maten 15% 35%
Curaçaose komkommer Kònkòmber chikí, Cucumis anguria L. Alle maten 15% 35%
Druif Drùif, Vitis vinifera Alle maten 15% 35%
Guave Guyaba, Psidium guajava Alle maten 15% 35%
Kalebas Kalbas largu, Lagenaria siceraria (Mol), Standl. Alle maten 15% 35%
Kiwi Kiwi, Actinidia chinensis Alle maten 15% 35%
Komkommer Kònkòmber salada, Cucumis sativus L. Alle maten 15% 35%
Kool Kolo, Brassica oleracea Alle maten 15% 35%
Kropsla Kròpsla, Lactuca sativa Alle maten 15% 35%
Kouseband Bonchi largu Alle maten 15% 35%
Lemmetje/

Limoen

Lamunchi, Christm. Alle maten 15% 35%
Lychees Lychee, Litchi chinensis Alle maten 15% 35%
Mandarijn Mandarein, Mandarin Orange, Citrus reticulate Alle maten 15% 35%
Mango Mangifera Indica L. Alle maten 15% 35%
Meloen Milon Alle maten 15% 35%
Oker Yambo, Abel-moschus esculentus (L), Okra Alle maten 15% 35%
Papaya Carica Papaya L. Alle maten 15% 35%
Paprika Promentòn, Capsicum annuum grossum Alle maten 15% 35%
Persimmon Diospyros kaki Alle maten 15% 35%
Peterselie Pitiseli, Petro-selinum crisp um, Mill. Nym. var. crispum (P. Hor-tense, P. sativum) Alle maten 15% 35%
Peultjes Bonchi Plat, Pisum sativum Alle maten 15% 35%
Pompoen Pampuna, Cucur-bita pepo L., C. mo-schata Duch. ex Po-ir., C. maxima Duch., C.argyros-perma Huber (C. mixta) Alle maten 15% 35%
Radijs Knòltji, Raphanus sativus L. Alle maten 15% 35%
Rode biet Roibiet, Beta vulgaris L. var. cicla L. Alle maten 15% 35%
Selderij exclusief Amerikaanse selderij Sèldu, Apium graveolens L. var. Secalinum Alle maten 15% 35%
Sinaasappel Apelsina, Orange, Citrus x sinensis Alle maten 15% 35%
Snij- en sperziebonen Sneibonchi Alle maten 15% 35%
Sla-ui Sibojo largu, Allium fistulosum Alle maten 15% 35%
Spinazie Spinashi, Malabar spinach, Basella alba Alle maten 15% 35%
Spinazie diepvries Spinashi, Malabar spinach, Basella alba Alle maten 15% 35%
Spruitjes Sprùitjes, Brassica oleracea var. gemmifera Alle maten 15% 35%
Tomaat Tomati , Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten (L. esculentum (L.) Mill. Alle maten 15% 35%
Ui Siboyo, Allium cepa Alle maten 15% 35%
Veldsla Salada, Lactuca Sativa Alle maten 15% 35%
Warmoes Warmus, Beta vulgaris L. var. cicla L. Alle maten 15% 35%
Watermeloen Patia, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai (C. vulgaris) Alle maten 15% 35%
Wortel Wòrtel, Daucus carota Alle maten 15% 35%
Zoete aardappelen Batata dushi, Ipomoea batatas (L.) Lam. Alle maten 15% 35%
Zwarte bessen Bèshi Pretu, Rubus fruticosus Alle maten 15% 35%

[1] Heel/niet gesneden.

 Tabel 3

Hygiënische producten behorende tot de Regeling Makutu Básiko 2022 met een vastgestelde mark-up

Product Omschrijving van product

(merk en soort)

Gewicht/

Eenheid

Mark-up

Groot­handel

Mark-up

Klein­handel

Tampon en maandverband Alle soorten tampons en maandverbanden[1] Alle maten 15% 25%
Wegwerp luiers voor baby’s en volwassenen Alle soorten wegwerp luiers Alle maten 15% 25%
Zakdoekjes Verpakte zakdoekjes (Lensu di papel den paki) Alle maten 15% 25%
Deodorant Alle soorten roll-on deodorant Alle maten 15% 25%
Tandenborstel Alle merken van niet elektrische tandenborstels met zacht, medium of harde borstelharen Alle maten 15% 25%
Tandpasta Alle merken van regulier/basis fluoride tandpasta zonder toegevoegde smaak en werking Alle maten 15% 25%
Stuk zeep Alle merken van stukken zeep per enkel of per pak Alle maten 15% 25%
Wc-papier Alle merken van wc-papier Alle maten 15% 25%

[1] Geen inlegkruisjes.

Tabel 4

Schoonmaak producten behorende tot de Regeling Makutu Básiko 2022 met een vastgestelde mark-up

Product Omschrijving Gewicht/

Eenheid

Mark-up

Groot­handel

Mark-up

Klein­handel

Afwasmiddel Alle merken van afwasmiddel 2 lt (0.52 gallon) of kleiner 15% 25%
Wasmiddel Alle merken van wasmiddel 2 kg (4.4 lbs) of kleiner

 

5 lt (1.32 gallon) of kleiner

15% 25%
Bleekmiddel Alle merken van bleekmiddel 2 lt (0.52 gallon) of kleiner 15% 25%
Allesreinigers Alle merken van allesreinigers 2 lt (0.52 gallon) of kleiner 15% 25%
Wasverzachter Alle merken van wasverzachters 5 lt (1.32 gallon) of kleiner 15% 25%

Tabel 5

Transport artikelen behorende tot de Regeling Makutu Básiko 2022 met een vastgestelde mark-up

Product Omschrijving Gewicht/Eenheid Mark-up

Groot­handel

Mark-up

Klein­handel

Auto accu Alle soorten auto accu’s Alle maten 20% 30%
Naar boven