Regeling maximum groothandelsmarge en maximum kleinhandelsmarge in verband met COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling maximum groothandelsmarge en maximum kleinhandelsmarge in verband met COVID-19

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 17, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2022, no. 4
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 19-03-2020
Datum inwerktreding: 20-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIЁLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19de maart 2020 ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening 1961 strekkende tot vaststelling van de maximum groothandelsmarge en de maximum kleinhandelsmarge voor de bepaling van de maximum groothandelsprijzen en maximum kleinhandelsprijzen voor goederen bestemd als voorzorgmaatregel ter minimalisering van de verspreiding van de Novel Corona Virus-2019, “COVID-19”

Artikel 1

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. groothandel: een onderneming die haar bedrijfsvoering maakt van het importeren of het lokaal produceren van goederen en het verkopen van die goederen aan de kleinhandel;
b. groothandelsprijs: de prijs van een goed berekend aan de kleinhandel;
c. kleinhandel: een onderneming die haar bedrijfsvoering maakt van het aan consumenten verkopen van goederen;
d. kleinhandelsprijs: de prijs van een goed berekend aan de consument;
e. kostprijs: de inkoopprijs vermeerderd met de internationale transportkosten, invoerrechten en alle overige lokaal gemaakte kosten tot het centrale magazijn van de inkoper;
f marge: de marge is een door de overheid vastgestelde percentage waarmee de kostprijs van een goed wordt vermeerderd ten einde de maximumgroothandelsprijs en de maximumkleinhandelsprijs te bepalen.

Artikel 2

Maximum groothandelsprijs

Het is verboden de goederen vermeld en omschreven in de bijlage van deze regeling opgenomen tabel 1, 2 en 3 aan te bieden of te verkopen tegen een hogere groothandelsprijs dan de prijs voor betreffend goed berekend met inachtneming van de voor betreffend goed vermelde marge op de kostprijs van dat goed.

Artikel 3

Maximum kleinhandelsprijs

Het is verboden de goederen vermeld en omschreven in de bijlage van deze regeling opgenomen tabel 1, 2 en 3, aan te bieden of te verkopen tegen een hogere kleinhandelsprijs dan de prijs voor betreffend goed berekend met inachtneming van de voor betreffend goed vermelde marge op de kostprijs van dat goed.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 5

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum groothandelsmarge en maximum kleinhandelsmarge in verband met COVID-19.

Bijlage behorende bij de Regeling maximum groothandelsmarge en maximum kleinhandelsmarge in verband met COVID-19

Tabel 1

 Goederen ter minimalisering van de verspreiding van COVID-19

Product Gewicht/Eenheid Maximum groothandel marge Maximum detail- of kleinhandel marge
Latex en siliconen handschoenen Per doos 15 % 25 %
Handdesinfectie middelen Per liter 15 % 25 %
Desinfectie sprays Per liter 15 % 25 %
Desinfectie doekjes Per doos 15 % 25 %
Schoonmaakalcohol (70% of meer) Per liter 15 % 25 %
Thermometers Per stuk 15 % 25 %
Mondkapje c.q. mondmasker Per doos/ per stuk 15% 25%
Antigeen zelftesten voor het SARS-CoV-2 virus zoals aangegeven in artikel 2 van de Regeling antigeen zelftesten SARS-CoV-2 virus Per stuk 15% 25%

Tabel 2

 Vitamine C bevattende verse vruchten ter verhoging van de menselijke weerstand

 

Product Gewicht/Eenheid Maximum groothandel marge Maximum detail- of kleinhandel marge
Kiwi Kilogram 15 % 45 %
Sinaasappel Kilogram 15 % 45 %
Guave Kilogram 15 % 45 %
Limoen Kilogram 15 % 45 %
Citroen Kilogram 15 % 45 %
Mandarijn Kilogram 15 % 45 %
Zwarte bessen Kilogram 15 % 45 %
Aardbeien Kilogram 15 % 45 %
Papaya Kilogram 15 % 45 %
Ananas Kilogram 15 % 45 %
Lychees Kilogram 15 % 45 %
Persimmon Kilogram 15 % 45 %

 

 

Tabel 3

 Vitamine C bevattende groenten ter verhoging van de menselijke weerstand

 

Product Gewicht/Eenheid Maximum groothandel marge Maximum detail- of kleinhandel marge
Alle koolsoorten Kilogram 15 % 45 %
Bloemkool Kilogram 15 % 45 %
Broccoli Kilogram 15 % 45 %
Spruitjes Kilogram 15 % 45 %
Tomaat Kilogram 15 % 45 %
Aardappel Kilogram 15 % 45 %
Paprika Rood, Geel Kilogram 15 % 45 %
Boerenkool (Kale) Kilogram 15 % 45 %
Peterselie Kilogram 15 % 45 %
Peultjes Kilogram 15 % 45 %
Spinazie Kilogram 15 % 45 %

 

Naar boven