Tijdelijke regeling maatregelen buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 62
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 30-06-2022
Datum inwerktreding: 30-06-2022


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste juni 2022 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen in het kader van de buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie

Dag- en avondklok

Artikel 1

  1. Het is verboden zich vanaf woensdag 29 juni 2022, tussen 11.00 uur tot donderdag, 30 juni 2022, 04.00 uur op de openbare weg bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te begeven, zich aan de openbare weg op te houden, zich te begeven op andere plaatsen dan de eigen woning, dan wel op enige wijze in de open lucht te vertoeven, anders dan op het terrein behorende bij en direct aangrenzende aan de eigen woning.
  2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
    a. de personen die deel uitmaken van de organen, organisaties en instellingen, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van de Lei Estado di Emergensia, in de uitoefening van hun functie;
    b. procesgemachtigden, journalisten met perskaart en voor een zitting bij name uitgenodigde personen, bedoeld in artikel 11, zesde lid, van de Lei Estado di Emergensia;
    c. de aangewezen personen of categorie personen die door of namens de Minister van Algemene Zaken bij ministeriële beschikking, bedoeld in artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia, van het verbod zijn ontheven of vrijgesteld.

Noodsituaties

Artikel 2

Het verbod in artikel 1 geldt niet voor personen die in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 1, tweede lid, zich op de openbare weg begeven of zich daarop moeten ophouden, mits hiertoe een noodzaak bestaat waarvoor geen uitstel mogelijk is en zij die kunnen aantonen.

Verbod dienstverlening aan het publiek

Artikel 3

Het is verboden om vanaf woensdag, 29 juni 2022, 10.00 uur tot donderdag, 30 juni 2022, 04.00 uur enig bedrijf of onderneming voor het publiek open te houden, waarbij de dienstverlening in fysieke aanwezigheid of nabijheid, al dan niet op locatie van het bedrijf of onderneming, aan het publiek wordt verleend.

Sluiting onderwijsinstellingen

Artikel 4

  1. Het is verboden om op woensdag 29 juni 2022 en donderdag 30 juni 2022 enige onderwijsinstelling voor docenten, leerlingen, studenten en ondersteunend onderwijspersoneel open te houden en onderwijs te geven.
  2. Het verbod in het eerste lid geldt niet de onderwijsinstelling SKAIH Pre-Universitario ten behoeve van de leerlingen die op woensdag, 29 juni 2022, een examen moeten afleggen.

Verbod op evenementen

Artikel 5

Het is verboden om op woensdag, 29 juni 2022 en donderdag, 30 juni 2022 enig evenement of andere amusementactiviteiten in een open of besloten binnen- of buitenruimte voor het publiek te organiseren, te houden, dan wel toe te laten.

Inwerkingtreding

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 29 juni 2022.

Citeertitel

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie.

Naar boven