Mogelijkheden om subsidies te ontvangen voor culturele projecten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Mogelijkheden om subsidies te ontvangen voor culturele projecten

Geplaatst op 13 09 2021

Nieuwe pilotprogramma ‘Archipel.eu’ 

WILLEMSTAD – Door middel van een programma genaamd Archipel.eu, kunnen artiesten en culturele organisaties afkomstig uit Landen en Gebieden Overzee (LGO) en Ultra Perifere Gebieden (UPG) subsidies aanvragen. De Europese Unie (EU) financiert het programma Archipel.eu met als doel het scheppen van mogelijkheden voor landen en gebieden die banden hebben met Europa om ook de nodige subsidies te ontvangen, om o.a. culturele activiteiten en projecten uit te voeren. Als land is Curaçao geassocieerd met de EU waardoor zij beschouwd wordt als een overzees gebied. Als zodanig kunnen culturele organisaties en personen ook deel vormen van dit programma indien zij dit wensen. 

Het programma Archipel.eu begint op 11 oktober 2021 en duurt 24 maanden. Dit programma bestaat uit directe financiële steun aan professionals op cultureel gebied, individuele artiesten, groepen artiesten of culturele organisaties en instituten gevestigd in de 9 LGO-landen en de UPG-gebieden. Tijdens het programma Archipel.eu hebben alle geïnteresseerde personen en organisaties drie kansen om subsidie aan te vragen. EU Desk Curaçao helpt en begeleidt lokale personen en organisaties die ook belangstelling hebben om deel te vormen van het programma Archipel.eu.

De eerste aanvraagmogelijkheid is voor het Fonds voor de Bescherming en Waardering van de Overzeese Culturen. Deze mogelijkheid begint op 11 oktober 2021 en duurt 12 weken. Dit fonds is bestemd voor fysieke en virtuele activiteiten uitgevoerd in het kader van de bescherming en waardering van immaterieel erfgoed van de LGO- en UPG-landen. 

Het tweede fonds waar je een aanvraag voor kunt doen is het Mobiliteitsfonds. Dit fonds is bestemd voor uitwisselingen en samenwerking wat betreft culturele projecten. Er zijn twee aanvraagperiodes hiervoor. De eerste periode begint op 11 oktober 2021 en duurt 8 weken. 22 mobiliteitsaanvragen van personen, artiesten en professionals op cultureel gebied kunnen in deze periode worden ingediend. In februari 2022 begint het tweede deel van dit fonds met nadruk op het creëren van een netwerk van professionals in de cultuur. 

Het derde fonds van het programma Archipel. eu begint ook op 11 oktober 2021 en het duurt 6 weken. Dit is voor het Archipel.eu Collection. Het fonds ondersteunt de distributie van kleine artistieke creaties met het erfgoed als thema en eigentijdse creaties. 

Tijdens het programma Archipel.eu zal de Vereniging van LGO-gebieden (OCTA) ondersteuning bieden aan alle personen en instanties die eraan deel willen nemen. De vereniging organiseert o.a. virtuele seminars zodat iedereen succesvol aan het programma deel kan nemen. Voor meer informatie over de OCTA en haar steun tijdens dit programma kunt u www.overseas-association.eu bezoeken. 

Lokale personen en organisaties die meer informatie willen of die hulp nodig hebben om een aanvraag in te dienen voor een van deze fondsen, kunnen EU Desk Curaçao benaderen via hun Facebookpagina of kan er een mail gestuurd worden naar eudeskcuracao@gobiernu.cw