Regering stuurt brief naar Cft met status gerelateerd aan de voorwaarden verbonden aan de tweede tranche - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Regering stuurt brief naar Cft met status gerelateerd aan de voorwaarden verbonden aan de tweede tranche

Geplaatst op 01 09 2020

WILLEMSTAD – Conform het verzoek van Nederland heeft de Curaçaose Regering op 31 augustus jongstleden een brief ingediend bij het College Financieel Toezicht (Cft) waarin de status aangegeven wordt van de stappen die in de afgelopen periode zijn genomen, om te voldoen aan voorwaarden van Nederland verbonden aan de tweede tranche van financiële steun. De brief schetst een algemeen beeld, maar is informatief over hoever Curaçao gekomen is en wat de financiële prognose is voor de komende tijd.

Belangrijke punten die naar voren komen uit de brief:

  • De Curaçaose Regering ondersteunt sinds april 2020 personen die hun werk verloren hebben, zowel voor 15 maart van dit jaar als daarna. Dit heeft Curaçao gedaan met haar eigen fondsen, zonder ondersteuning uit Nederland. De Regering kan in dit geval betalingen aan deze groep garanderen tot eind september aanstaande, wat uitkomt op een totaal van 6 maanden waarvoor het gelukt is om steun te verlenen.
  • Met ingang van 1 juli 2020 is een korting op het arbeidsvoorwaardenpakket van bewindslieden en parlementariërs ingevoerd. Deze moet nu verankerd worden in een wet. Het proces om hierin te slagen loopt al en het concept zal gepresenteerd worden aan de Raad van Advies, om daarna naar het Parlement te gaan, naar alle waarschijnlijkheid in oktober aanstaande.
  • Voor wat betreft de korting van 12,5% op het arbeidsvoorwaardenpakket van werknemers in de publieke sector heeft de Ministerraad al de conceptwet goedgekeurd die zo spoedig mogelijk aan het Parlement gepresenteerd moet worden.
  • Het is ook de bedoeling om de Ministerieel Beschikking (MB) gepubliceerd op 13 mei – die gaat om salarissen van hoge functionarissen die aangepast moeten worden conform het nieuwe salaris van de Premier – om te zetten in een conceptwet. Deze conceptwet zal ook gepresenteerd worden aan het Parlement in oktober. Intussen blijft de MB van kracht. Op basis hiervan zijn bovendien gereduceerde tarieven berekend voor consultants, wat ook goedgekeurd is door de Ministerraad.

In de brief presenteert de Regering bovendien haar ‘business case’. Die houdt o.a. advies in (“second opinion”) van CMC. Daarbuiten zijn de jaarverslagen ingediend van alle overheidsbedrijven waar het Cft om heeft gevraagd.

Op deze manier wil de Regering demonstreren dat zij voldoet aan haar besprekingen met het Nederlandse Koninkrijk, nogmaals serieus is in de uitvoering van haar herstelplan voor de sociaaleconomische toestand van Curaçao en het land blijft opbouwen. Op basis hiervan hoopt de Regering om de conversatie met Nederland te kunnen voorzetten, om uiteindelijk uit te komen op een bereikt akkoord ten voordele van het Curaçaose volk.