Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 23
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 23-03-2020
Datum inwerktreding: 23-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid)
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VIII Openbare veiligheid)


LANDSBESLUIT van de 23ste maart 2020, no. 20/359

Artikel 1

Als besmet gebied als bedoeld in artikel 6, ten 10, van de quarantaine-verordening worden aangewezen: alle landen en gebieden.

Artikel 2

 1. Het is verboden personen door middel van luchtvaartuigen vanuit een land of gebied als bedoeld in artikel 1, naar Curaçao te vervoeren.
 2. Het is verboden met een luchtvaartuig vanuit een land of gebied, als bedoeld in artikel 1, Curaçao aan te doen.

Artikel 3

 1. Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, geldt niet voor:
  a. (tijdelijk vervallen t/m 13 april 2020);
  b. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar en van Curaçao;
  c. medisch specialisten, huisartsen, ziekenverzorgenden of andere personen die een onmisbare functie vervullen in de gezondheidszorg in Curaçao en voor wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend;
  d. personen die werkzaamheden komen verrichten, die een onmisbare functie uitoefenen ten behoeve van vitale processen in Curaçao en voor wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend;
  e. personen afkomstig uit Aruba, Sint Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Saba die acute zorg behoeven en voor wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend.
 2. Het verbod, genoemd in artikel 2, tweede lid, geldt niet voor:
  a. luchtvaartuigen die Curaçao aandoen voor het vervoeren van personen vanuit Curaçao naar andere landen;
  b. luchtvaartuigen met transitopassagiers die Curaçao aandoen waarvan de transitopassagiers aan boord van die luchtvaartuigen blijven;
  c. luchtvaartuigen die vracht naar en van Curaçao vervoeren.
 3. Door of namens de Minister van Algemene Zaken wordt beslist op verzoeken om toestemming, als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d.
 4. De Minister van Algemene Zaken stelt interne richtlijnen vast voor de toewijzing of afwijzing van de in het derde lid genoemde verzoeken om toestemming.
 5. Door of namens de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur wordt beslist op verzoeken om toestemming, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.
 6. De personen die zijn uitgezonderd van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, zijn onderhevig aan de medische protocollen en quarantainevoorschriften in verband met de bestrijding van COVID-19.

Artikel 4

Het Landsbesluit inreisverbod Europa wordt ingetrokken op het moment dat dit landsbesluit in werking treedt.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 6

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en werkt terug tot en met 16 maart 2020.

Artikel 7

Dit landsbesluit wordt aangehaald als “Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden”.

Naar boven