Curaçaohuis - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Algemene Zaken en Minister President

Curaçaohuis

Over de gevolmachtigde minister van Curaçao

Deze rijksministerraad wordt gevormd door de ministers van de Nederlandse regering, samen met de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de Curaçaose regering bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa. Op verzoek van de regering verleent het Curaçaohuis ondersteuning aan de minister-president, ministers, Statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkbezoeken aan Nederland en Europa. Het Curaçaohuis is dan ook het aanspreekpunt in Nederland voor de Raad van Ministers en de diverse ministeries en (semi)overheidsdiensten op Curaçao.

Daarnaast hebben de gevolmachtigde minister en het Curaçaohuis een signaleringsfunctie. Zo zullen relevante politieke ontwikkelingen in Nederland op de voet worden gevolgd en worden teruggekoppeld aan de Curaçaose regering. Ook wordt vanuit Den Haag gekeken naar o.a. de economische, sociale en culturele belangen van de Curaçaoënaars in Nederland.

De gevolmachtigde minister heeft de algemene leiding over het Curaçaohuis en wordt ondersteund door een directeur en de afdelingen Algemene & Juridische Zaken, Communicatie & Voorlichting en Ondersteunende Diensten.

Over het Curaçaohuis

Het Curaçaohuis draagt zorg voor:

  • De belangenbehartiging van Curaçao in Nederland en de Europese Unie.
  • Informatievoorziening over Curaçao.
  • Het aanbieden van diensten aan belanghebbenden (bijvoorbeeld: informatie over documenten).
  • De ondersteuning van (culturele) activiteiten van (Curaçaose) organisaties en instanties die Curaçao een warm hart toedragen.
  • Het kenbaar maken en levend houden van de Curaçaose cultuur, taal en tradities aan een zo groot mogelijk publiek.
  • Een positieve beeldvorming van Curaçao en de Curaçaose gemeenschap in Nederland.
  • Het samenbrengen van vraag en aanbod op de Curaçaose arbeidsmarkt.

De minister

  Gevolmachtigde Minister Carlson Manuel