Directie Buitenlandse Betrekkingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

Directie Buitenlandse Betrekkingen

De Directie Buitenlandse Betrekkingen behartigt de belangen van Curaçao in het buitenland door diplomatieke relaties en netwerken op te bouwen met andere landen en via internationale organisaties. Het buitenlandse beleid is een koninkrijksaangelegenheid, maar de internationale betrekkingen op autonome gebieden zoals economie, onderwijs en gezondsheidzorg vallen onder de verantwoordelijkheid van Curaao.
De Directie Buitenlandse Betrekkingen identificeert de belangen van Curaçao op basis van afstemming met andere ministeries, stakeholders en verschillende sectoren en organisaties. Er wordt ook gebruik gemaakt van de vertegenwoordigingen (ambassades) van het koninkrijk in de regio en door samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland en de Directies Buitenlandse Betrekkingen van Aruba en Sint Maarten.
De Directie kent een reeks gevarieerde werkterreinen, zoals het onderhouden van internationale betrekkingen, het organiseren van formele bezoeken en werkbezoeken, het onderhandelen en afsluiten van verdragen en andere formele overeenkomsten, het behartigen van consulaire zaken en visum aangelegenheden, en het vormgeven en uitvoeren van protocollaire taken.
De Directie onderhoudt nauwe relaties met het corps consulair op Curaçao, en ondersteunt de professionele en honoraire consuls van andere landen bij de uitvoering van hun taken en het behartigen van de belangen van het land zij vertegenwoordigen in Curaçao.