Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR)

De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR) heeft als missie het garanderen en waarborgen van de randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte bescherming en veiligstelling van levens, goederen, leefomgeving en maatschappelijke continuïteit van het Land Curaçao vóór, tijdens en na grootschalige incidenten, natuur‐ en cultuurrampen.

De DRR realiseert haar missie door het bevorderen van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de private en publieke sector, met het oog op het beschermen van mensenlevens en het verminderen van de effecten van een natuur‐ of cultuurramp.

DRR coördineert ook de werkzaamheden van de Rampenbestrijdingsorganisatie.

De rampenbestrijdingsorganisatie (RBo) is de organisatie op Curaçao die is ingericht om gecoördineerd de gevolgen van een crisis of een ramp te bestrijden.

De RBo bestaat uit 9 Emergency Support Functions (ESF) die samengesteld uit diverse organisaties die samen werken om de gevolgen van een crisis of ramp te mitigeren

De Rampenbestrijdingsorganisatie bestaat uit:

  • ESF 1: Water & Energie
  • ESF 2: Telecommunicatie
  • ESF 3: Openbare Werken
  • ESF 4: Redding & Veiligheid (Brandweer)
  • ESF 5: Openbare Orde (Politie)
  • ESF 6: Geneeskundige zorg (Ambulance)
  • ESF 7: Sociale Opvang (Shelters)
  • ESF 8: Communicatie
  • ESF 9: Bestuurlijke Zaken.

Bezoek onze website voor meer informatie, klik hier.