Directie Wetgeving en Juridische Zaken - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 De Directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft als algemene doelstelling het realiseren van

goede regelgeving conform rechtstatelijke kwaliteitscriteria en hoogwaardige juridische
adviezen.
WJZ levert een bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit van de rechtsstaat door op
efficiënte, effectieve en betrouwbare wijze ondersteuning te geven aan bestuursorganen
en de overheidsorganisatie. Dit gebeurt door wet- en regelgeving, door juridische adviezen en overige
juridische aangelegenheden. WJZ draagt ook zorg voor de publicatie van wetten en regelingen.

De wetten van Curaçao zijn te raadplegen via een online databank.

Voor de wetten database, ga naar: Wet- en regelgeving