Sector Buitenlandse Economische Samenwerking (BES) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

Sector Buitenlandse Economische Samenwerking (BES)

De Sector Buitenlandse Economische Samenwerking

 • Draagt zorg voor het Buitenlands Economisch Beleid en de actieve stimulering van internationale handel en investeringen
 • Bevordert en Stimuleert International Business
 • Bevordert en Stimuleert Foreign Direct Investments
 • Draagt Zorg voor een effectieve economische diplomatie ter bevordering van de belangen van de Curaçaose economie in het algemeen en Economisch relevante ondernemingen in het bijzonder
 • Identificeert, acquireert, faciliteert en verstrekt informatie over ontwikkelingshulp – International Development Cooperation (IDC)

 

De beleidsterreinen van de Sector Buitenlandse Economische Samenwerking zijn als volgt:

Handelspolitiek

 • Het toegankelijk maken van markten voor producten en diensten
 • Ervoor zorgdragen dat Curaçao binnen het kader van de WTO handel stimuleert
 • Werken aan de totstandkoming van handelsakkoorden (fiscaal, handel, investeringen, transport, etc.)
 • Aansluiting zoeken bij regionale en internationale organisaties die van belang zijn bij de ontwikkeling van onze economie
 • Met als gevolg: een wereld met steeds minder barrières of te wel Globalisering

Economische Diplomatie

 • Goede relaties onderhouden met overheden in landen van interesse
 • Gebruik maken van het postennetwerk van het koninkrijk in deze landen of door rechtsreeks contact te onderhouden
 • Het vestigen van bureaus in landen van interesse die het rechtsreeks contact faciliteert om de handel in producten en diensten te faciliteren
 • Het regelmatig organiseren van handelsmissies of deelname aan handelsmissies in koninkrijksverband faciliteert het leggen van contacten tussen Curaçaose en buitenlandse ondernemers.

Internationaal ondernemen

 • Het bevorderen van export van producten en diensten
 • Positioneren van de Curaçaose Economie in de wereld economie
 • Actualiseren van de kaders of te wel het beleid voor het stimuleren van de export
 • Versterking van de concurrentie positie van de ondernemers en het ontwikkelen van het export potentieel

Buitenlandse investeringen

 • Het ontwikkelen van beleid en het monitoren van de toepassing van het beleid voor de bevordering van buitenlandse investeringen en internationalisering van Curaçaose bedrijven
 • Het moderniseren van de Investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO)
 • Zorgdragen voor de institutionele versterking en “capacity building” op het gebied van Buitenlandse Investeringen
 • Opbouwen van een relatie met regionale en internationale organisaties t.a.v. het verwerven van kennis en advies en de toepassing van benchmarks om de competitiveness van ons investeringsklimaat te toetsen en constant te verbeteren

Ontwikkelingssamenwerking

 • Beslaat een belangrijk deel van de werkzaamheden van sector SBES
 • Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden om onze doelstellingen te kunnen bereiken om ons land verder te ontwikkelen om een hogere levensstandaard te bereiken voor ons volk
 • Een beroep doen op ontwikkelingshulp uit zoveel mogelijk landen, bronnen en fondsen