Economische Inspectie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

Economische Inspectie

Economische Inspectie is onafhankelijk geplaatst en ressorteert rechtstreeks onder de Minister.

De inspectie heeft als hoofdtaken het uitvoeren van het IJkwezen en Economische controle. Het doel is om de inflatie te beteugelen en de consumenten te beschermen door bijvoorbeeld het verrichten van ijkingen en prijscontrole

De inspectie doet de handhaving.  Bij de handhaving gaat het om het controleren van de naleving van de wet-en regelgeving en vergunningen.  De handhaving richt zich zowel op de uitvoering van het beleid van onze ministerie als op de naleving wet-en regelgeving en vergunningen door externe stakeholders.

Indien er afwijkingen worden vastgesteld, bepaalt de inspectie, samen met andere handhavingsinstanties (b.v douane,  SVB,  Ministerie van GMN, politie,  ) welke interventies nodig zijn.