Sector Economische Ontwikkeling & Innovatie (EO&I) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

Sector Economische Ontwikkeling & Innovatie (EO&I)

De sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I) is een dynamische en innovatieve uitvoerende sector binnen het ministerie. De sector draagt zorg voor de stimulering en ontwikkeling van de verschillende sectoren van de economie waarbij de nadruk wordt gelegd op hoogwaardige sectoren die een grote bijdrage leveren aan de GDP (Gross Domestic Product) en werkgelegenheid van Curaçao. Het gaat hierbij om de traditionele sectoren van de economie zoals de raffinaderij, toerisme, logistieke sector en de internationale financiële sector maar ook nieuwe niche sectoren zoals de transnational education en de creatieve sector waaronder de ontwikkeling van de filmindustrie.

Innovatie, het innovatief denken en de digitale economie loopt als een rode lijn door de beleidsinitiatieven en ondersteuning aan het bedrijfsleven.

Ter uitvoering van de kerntaken binnen de economie alsmede de verschillende beleidsterreinen wordt er structurele subsidie gegeven aan de volgende organisaties:

  • Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) ofwel de Curaçao Tourism Board (CTB) voor de destination marketing ten behoeve van de toeristische sector
  • Fundashon pa Konsumido (FpK) voor de consumentenbescherming en vergroten van de consumenten bewustwording
  • Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI) voor het stimuleren van innovatie en vergroten van de technologische toepassing op Curaçao en in het bijzonder binnen het MKB sector van Curaçao
  • Fekoskan voor de stimuleren en begeleiden van coöperatieve organisaties gericht op producten en/of dienstverlening

Onlangs heeft de sector ook een film commissioner ingesteld om als aanspreekpunt te fungeren voor de filmindustrie en tevens om de potentie van deze nieuwe sector te bewerkstelligen.

Hiernaast wordt er regelmatig gewerkt aan het versterken van de infrastructuur van de economie. Per 1 september 2017 zijn de gebodsbepalingen binnen de landsverordening inzake Concurrentie die een grote verandering is in de manier waarop er op Curaçao wordt ondernomen. De toezichthouder op deze wet is de Fair Trade Authorithy Curaçao (FTAC).