Centra voor Familie en Jeugd - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Centra voor Familie en Jeugd

De primaire producten en diensten worden geleverd door het Centrum voor Familie & Jeugd. Burgers of instanties kunnen zich melden bij het Centrum of bij een medewerker van het Centrum op tijden dat die aanwezig is in een regiokantoor (Kas di Bario).
De intake vindt daarom plaats in de vestiging van het Centrum of in een Kas di Bario/regiokantoor. Bij de intake wordt bepaald of er sprake is van een mogelijk probleem en zo ja, wat de aard is van het probleem. Als het binnen de taakopdracht van de Sector past vindt vervolgens behandeling van het probleem plaats, zo niet wordt het doorverwezen naar de juiste instantie.

Het Centrum voor Familie en Jeugd kan u de volgende diensten aanbieden:

  • Familie en gezinshulpverlening
  • Jeugdhulpverlening
  • Schuldhulpverlening
  • Trainingen op diverse gebieden bijv, opvoedingsondersteuning, budgetteren etc.
  • Voorlichting en advisering

Vaste organisatieonderdelen Sector Familie & Jeugd:

Bedrijfsvoering Familie en Jeugd
Bureau Productontwikkeling Familie en Jeugd
Centrum voor Familie en Jeugd

Locaties SOAW: Regiokantoor Punda, Regiokantoor Brievengat, Regiokantoor Otrobanda, Regiokantoor Sta. Maria, Inspectie Arbeid en veiligheid, Bureau landsbemiddelaar, Centrum voor Arbeid, Centrum voor Familie en Jeugd.