Regiokantoren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Regiokantoren

De regiokantoren van Sector Sociale Ontwikkeling (kas di bario), het Familie en Jeugd en Sectro Arbeid verzorgen samen de loket- , begeleiding en hulp- training-. Opleiding en bemiddelingsfuncties richting het publiek. De Kas di Bario zorgen voor brede intake en verwijzen waar nodig door voor hulpverlening naar Familie en Jeugd en naar het Sector voor Arbeid. De Kas di Bario hebben ook een wijkontwikkelingstaak en verzorgen de materiële hulp. Sector Familie en Jeugd is gericht op preventie van problemen in de emotionele en psychische sfeer en zorgen voor de nodige hulpverlening. Tevens is Sector Familie en Jeugd belast met de opvang, begeleiding en training van jongeren en ouders gericht op redzaamheid en weerbaarheid.

De Regiokantoren van Sector Sociale Ontwikkeling dragen bij aan de continue ontwikkeling van de mens en bieden op verschillende manieren steun en tijdelijke hulp. De Regiokantoren bieden diensten aan naar gelang de behoeften van onze cliënt. Wij zijn er om naar u te luisteren, u te begrijpen en uw aanvragen te behandelen. Wij intermediëren in gevallen van conflict. Wij willen uw behoeften en uitdagingen zoveel mogelijk op een integrale manier behandelen.

De regiokantoren kunnen u de volgende diensten aanbieden:

 • Aanvraag voor onderstand
 • Aanvraag voor kinderbijslag
 • Aanvraag subsidie voor water en elektriciteit
 • Aanvraag betalingsregeling met Aqualectra
 • Aanvraag Vrijstelling betaling afvalstoffenbelasting
 • Aanvraag bejaardenplaatsing
 • Aanvraag voor dagopvang bejaarden
 • Aanvraag voor tijdelijke noodopvang
 • Aanvraag voor toelage AOV
 • Aanvraag voor dieet toelage
 • Aanvraag gedeeltelijke dekking begrafeniskosten
 • Sociaal rapport voor taxi- en busvergunning
 • Sociaal rapport in geval van een aanvrage voor een ventvergunning
 • Aanvraag mediation (alternatieve geschiloplossing)/Kosteloze rechtskundige bijstand
 • Aanvraag kledinggeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar
 • Aanvraag inhouding FFP (Fundashon Fiansa Popular: stichting volkslening)
 • Aanvraag inhouding FKP (Fundashon Kas Popular: stichting volkshuisvesting)
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Wijkontwikkeling

Telefoonnummers regiokantoren (Kas di Kabrio)
+5999 724-5251 kas di bario Punda
+5999 724-5252 kas di bario Brievengat
+5999 724-5253 kas di bario Otrobanda
+5999 724-5254 kas di bario St.Maria