Bedrijfsvoering- & Uitvoeringsteam Arbeid - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Bedrijfsvoering- & Uitvoeringsteam Arbeid

Het Bedrijfsbureau staat onder directe leiding van het hoofd Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau is belast met de uitvoering van en advisering over de operationele bedrijfsvoering van de Sector. De bedrijfsvoering betreft de aandachtsgebieden personeel & organisatie, ICT, financiën, communicatie, processen, huisvestings- en facilitaire zaken en secretarieel-administratieve ondersteuning. Het Bedrijfsbureau levert de volgende producten en diensten:

 • Bureaumanagement
 • Secretariaat, archief en bibliotheek
 • Personeelsbeheer: bijhouden gegevens in geautomatiseerd bestand
 • Financiën: invoeren gegevens enterprise –One
 • Communicatie: informatie aan het publiek over diensten van de Sector
 • Processen: beheer werkprocessen
 • Huisvestings- en facilitaire zaken
 • Klantenservice
 • Arbeids en bedrijfsregistratie
 • Behandeling van aanvragen en afgifte werkvergunning
 • ILO – desk

Competenties Bedrijfsvoering en uitvoeringsteam Arbeid
Medewerkers in het uitvoeringsteam hebben affiniteit met beleid en met uitvoering zodat de vertaling van beleid naar uitvoering goed gemaakt kan worden. Minstens zo belangrijk zijn de communicatieve vaardigheden waarover de medewerkers in dit team beschikken. Communicatie met het veld en het onderhouden van relaties behoren tot de core business van het team. Daarnaast geldt dat binnen het team deskundigheid op het gebied van financiën en bekostiging moet zijn ondergebracht.

Inhoudelijke informatie m.b.t. de diensten van Bedrijfsvoering en uitvoeringsteam Arbeid
Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)
Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)
Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)
Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)
Aanvragen Ontslagvergunning (nl)
Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)
Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)
Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)
Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)
Registrashon di kompania (pap)
Bedrijvenregistratie (nl)
The Registration of Companies (en)
Anrejistreman yon konpayi (kreyol)
Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)
Klachten (nl)
Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)