Aanvragen Ontslagvergunning (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Aanvragen Ontslagvergunning (nl)

Ontslag Aanvragen

Indien u ontslag wilt aanvragen voor uw werknemer, moet u zich houden aan de regels omtrent de ontslagvergunning. Er zijn verschillende vormen van ontslag, waaronder ontslag via Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW), via de rechter, ontslag op staande voet, of ontslag met wederzijds goed vinden.  

Ontslag zonder toestemming

In de volgende situaties heeft u geen toestemming nodig om een werknemer te ontslaan:

  • Tijdens de proeftijd
  • Bij afloop van arbeidscontract
  • Bij overlijden en ontbindende waarden
  • Ontslag op staande voet
  • Bij wederzijds goed vinden

Ontslag via SOAW

Als u uw werknemer wilt ontslaan vanwege economische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, of een verstoorde arbeidsrelatie, kunt u hiervoor toestemming vragen bij SOAW. U vraagt dan een ontslagvergunning aan. Op aanvraag van deze vergunning, moet u de redenen voor ontslag onderbouwen en kunnen aantonen wat u heeft gedaan om ontslag te voorkomen. 

Ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen 

Werkvermindering door een verslechterde financiële situatie van het bedrijf, bedrijfsbeëindiging, automatisering en inkrimping kunnen aanleiding zijn voor ontslag van een werknemer.  

Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer langdurig ziek is kan dit een reden zijn voor een ontslagaanvraag. De werknemer kan bijvoorbeeld door een ziekte of handicap zijn werk niet meer naar behoren uitvoeren. De huisarts moet in dit geval na maximaal één jaar arbeidsongeschiktheid een verklaring afgeven waarin wordt aangegeven dat de werknemer binnen 3 maanden niet zal herstellen om zijn werk uit te voeren, en zijn werk ook niet in aangepaste vorm kan doen. 

Ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie 

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding zijn voor een ontslagaanvraag.

Behandeling van uw ontslagaanvraag

SOAW behandelt en beoordeeld uw ontslagvraag. De behandeling duurt ongeveer (?) weken. Nadat er een beslissing is gemaakt wordt dit verstuurd naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing kunnen de werkgever en de werknemer geen bezwaar maken bij SOAW. Wel kunnen zowel de werknemer als de werkgever in beroep gaan bij de rechter. 

Ontslag via de Rechter 

In het geval u uw werknemer om een andere reden dan bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte of verstoorde arbeidsrelatie wilt ontslaan, kunt u terecht bij de rechter. U dient dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.  In dit verzoekschrift beschrijft u de redenen voor het ontslag. Na de beoordeling van uw verzoekschrift vindt er een mondelinge behandeling van uw ontbindingsverzoek plaats. Tenslotte volgt de uitspraak van de rechter. 

Opzegverboden

In bepaalde situaties mag u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Uw werknemer is tegen ontslag beschermd in de volgende situaties:

  • Tijdens de eerste jaar ziekte van uw werknemer
  • Tijdens de zwangerschap

Vragen over de ontslagvergunning

Heeft u overige vragen over de ontslagvergunning? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).
U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

 

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)