Inspectie Arbeidszaken - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Inspectie Arbeidszaken

De Inspectie is belast met het uitvoeren van nalevingstoezicht. Dat wil zeggen het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid en veiligheid van arbeidsomstandigheden.

De taken omvatten:

  • handhaving: alle activiteiten rond toezicht en opsporing met inbegrip van bestuurlijke instrumenten als bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom of van een bestuurlijke boete
  • klachtenbehandeling
  • advisering

Dit zijn de primaire regelingen die betrekking hebben op het werk van Inspectie Arbeid en Veiligheid:
Arbeidsregeling 2000, Landsverordening arbeid vreemdelingen, Vakantieregeling, PB 2016 no. 46 minimumloon Curaçao 2017 en Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 1945