Arbeidsregeling: Basiswetten (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)

Als werknemer bent u kwetsbaar wanneer u niet goed bekend bent met uw rechten omtrent de arbeidsregeling. Een goed geïnformeerde werknemer kan voorkomen dat werkgevers misbruik maken van hun arbeiders.
De hier genoemde rechten zijn basisrechten met betrekking tot werktijden en pauzes, veiligheid en gezondheid, salaris, de arbeidsovereenkomst en de ontslagbescherming.

Werktijden & Pauzes

Werktijden

Een dienst duurt gemiddeld 10 uur en maximaal 11 uur per dag (inclusief overwerk). Een werkweek mag niet langer duren dan gemiddeld 45 uur. Als u een werkweek draait van 55 uur moet dit gecompenseerd worden. De werkweek mag namelijk niet meer bedragen dan gemiddeld 55 uur over 4 weken.

* Voor horeca, huishoudelijk personeel, niet-schema werkers en werkers in vol-continu dienst gelden andere uren. Raadpleeg SOAW of de webpagina van de overheid www.gobiernu.cw en klik bij downloads op ‘formulieren’ voor meer informatie.

Pauzes

Na 5 uur aaneengesloten arbeid moet je wettelijk een halfuur pauze krijgen. Bij een werkdag van meer dan 10 uur is dit 45 minuten. De pauze hoeft de werkgever niet te vergoeden.

Veiligheid & Gezondheid 

De werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en gepaste voorzorgsmaatregelen voor zijn werknemers. Ook moet de werkgever toe zien op de gezondheid van de werknemers.

Ziekte

Bij ziekte heeft u recht op betaald ziekteverlof.

Salaris

Sinds 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon  NAFL 9,00 bruto per uur bij een 8-urige werkdag en een 40-urige werkweek. (meer informatie)

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij , de arbeider, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Vorm en inhoud

Een mondelinge arbeidsovereenkomst is even rechtsgeldig als een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Toch verdient de schriftelijke overeenkomst voorkeur boven een mondelinge afspraak in verband met bewijsmogelijkheden. De kosten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn voor rekening van de werkgever.
Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst zullen partijen afspraken maken over de duur en aard van de te verrichte werkzaamheden, de te bekleden functie, salaris, vakantie etc.

Proeftijd

De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren. Een proeftijd langer dan 2 maanden is ongeldig en wordt automatisch een stilzwijgende verlenging van het arbeidscontract. Een proeftijd kan alleen schriftelijk worden aangegaan.

Duur

Het arbeidscontract wordt aangegaan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week, 6 maanden, 12 maanden of voor onbepaalde tijd.
Sinds 1 augustus 2000 kan een werkgever de arbeidscontracten niet meer onbeperkt verlengen. Na een reeks van 4 voorgezette arbeidsovereenkomsten, waar per schakel telkens minder dan 3 maanden tussen ligt, wordt het contract automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd (vaste dienst).

Ontslagbescherming

Bij ontslag moet de werkgever schriftelijk vermelden waarom u ontslagen wordt.  Wordt dit niet gedaan, blijft het arbeidscontract van kracht en moet de werkgever u blijven doorbetalen. Ontslag op staande voet is alleen toegestaan in de proefperiode of bij een dwingende reden. Als u het niet eens bent met uw ontslag kunt u zich zo spoedig mogelijk wenden tot de klachtenafdeling van het Ministerie Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & welzijn (SOAW).

Ontslagverboden

Uw werkgever mag u niet ontslaan in de volgende situaties:

  • Tijdens uw ziekte of arbeidsongeschiktheid door een ongeval , tenzij de ziekte of ongeschiktheid tenminste één jaar geduurd heeft.
  • Gedurende uw zwangerschap of zwangerschapsverlof

Tips

  • Vraag altijd naar een afschrift van de arbeidsovereenkomst op papier of per e-mail.
  • Houd uw eigen administratie bij. Bewaar alles wat u van uw werkgever schriftelijk of per e-mail ontvangt. Bewaar uw loonstrookjes en houd een rooster bij van uw gewerkte uren.
  • Zet nooit uw handtekening onder een document dat u niet volledig begrijpt.

Vragen over de arbeidswetten

Ingeval uw werknemer zich niet houdt aan één of meerdere arbeidswetten, vragen wij u vriendelijk om dan contact op te nemen met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW). Wij zullen uw klacht behandelen en verwerken.
Heeft u overige vragen over de arbeidswetten? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).
U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)