Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Wanneer u rechtskundige bijstand bij een juridische procedure nodig heeft en een grondig sociaal financieel onderzoek aangetoond heeft dat u geen advocaat of mediator kan betalen, heeft u recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet de Kosteloze Rechtskundige Bijstand (KRB). 

Kosteloze Rechtskundige Bijstand: In welke gevallen?

Gratis rechtsbijstand kan verleend worden in geval van:

 • Een civiele zaak (bijvoorbeeld een arbeidsgeschil, echtscheiding, alimentatiezaak, huurgeschil)
 • Strafzaak

Kosteloze Rechtskundige Bijstand: Voor wie?

On – of minvermogenden die hun werkelijke woonplaats hebben op Curaçao hebben recht op kosteloze rechtsbijstand. Dit geldt ook voor ingezeten Nederlanders en ingezeten vreemdelingen. 

Onder deze groep vallen:

 • In het geval van een civiele zaak: Degene wiens inkomen gelijk of minder is dan het wettelijk minimumloon
 • In het geval van een arbeidsgeschil: Degene wiens jaarlijks bruto inkomen niet meer dan NAfl. 12.000,- bedraagt.

Eigen bijdrage

Degene wiens inkomen  meer dan NAfl. 12.000,- maar niet meer dan NAfl. 22.500,-  bedraagt, kan aanspraak maken op rechtsbijstand mits hij een eigen bijdrage betaald.

 • NAfl. 50,- indien het bruto inkomen per jaar meer dan NAfl. 12.000,- maar niet meer dan NAfl. 15.000,- bedraagt;
 • NAfl. 125,- indien het bruto inkomen per jaar meer dan NAfl. 15.000,- maar niet meer dan NAfl. 17.500,- bedraagt;
 • NAfl. 225,- indien het bruto inkomen per jaar meer dan NAfl. 17.500,- maar niet meer dan NAfl. 20.000,- bedraagt;
 • NAfl. 350,- indien het bruto inkomen per jaar meer dan NAfl. 20.000,- maar niet meer dan NAfl. 22.500,- bedraagt.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt in dit geval bepaald door de hoogte van het inkomen. Deze eigen bijdrage geldt alleen in het geval van een arbeidsgeschil. 

Wat moet u doen om rechtsbijstand aan te vragen?

In geval van een arbeidszaak, dient u zich te wenden tot de afdeling Kosteloze Rechtskundige bijstand van het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW): Sector Arbeid, met recente loonstroken en een inkomensverklaring. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Inspectie der Belastingen Curaçao.

Kosteloze Rechtskundige Bijstand bij een hoger inkomen

In geval de afgifte van een Kosteloze Rechtskundige Bijstandskaart wordt geweigerd op basis van uw inkomen, heeft u de mogelijkheid u te wenden tot het Ministerie van Justitie. In bijzondere gevallen kunt u toch rechtsbijstand krijgen, maar elk geval word apart geëvalueerd. Dit kan indien uw financiële toestand zodanig is, dat hoewel u een hoger inkomen heeft, u niet in staat bent de kosten van het honorarium van een advocaat te betalen. U zult dit moeten aantonen.

Hoe verloopt de aanvraag van een KRB-kaart?

 • De consulent hoort de werkgever aan.
 • De consulent maakt een rapport op. Indien de consultent tot de conclusie komt dat er een advocaat moet worden toegewezen vraagt de consultent de klant om naar Inspectie der Belastingen te gaan teneinde een ‘verklaring inspectie belastingen’ op te halen. Indien de klant deze verklaring niet heeft kan hij/zij 3 laatste loonstroken inleveren. De klant dient terug te gaan naar de SOAW met de verklaring.
 • De consulent bepaalt aan de hand van bovenvermelde Landsbesluit hoeveel eigen bijdrage de klant dient te betalen. 
 • De klant krijgt van de consulent de namen van de banken met de bijbehorende rekeningnummers (RBTT 10414622 en MCB 23329507) op welke rekening de kant het geld voor de eigen bijdrage dient te storten. 
 • Nadat de klant een eigen bijdrage heeft betaald, vult de consulent het aanvraagformulier voor kosteloze rechtsbijstand in. 
 • De consulent maakt een kopie van het identiteitsbewijs van de klant.
 • De behandelende consulent overhandigt de daarvoor aangewezen consulent het opgemaakte rapport, alsmede de verklaring inspectie belastingen/ 3 laatste loonstroken, bewijs van betaling eigen bijdrage en een kopie identiteitsbewijs van de klant ter inboeking. 
 • Desgewenst kan de klant een kopie van het stortingsbewijs eigen bijdrage en een kopie verklaring inspectiebelasting krijgen van de consulent.

Vragen over de Kosteloze Rechtsbijstand

Heeft u overige vragen over de rechtsbijstand? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).
U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

 

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)