Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)

Landsverordening Arbeid Vreemdelingen

Buitenlanders die op Curaçao willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Afhankelijk van het land van herkomst en de duur van hun verblijf om te werken, moeten zij een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het is een werkgever namelijk verboden om een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning, oftewel een werkvergunning.

Werkvergunning: Wanneer nodig?

Welke werkvergunning u aanvraagt, is afhankelijk van de periode waarin u op Curaçao komt werken.

 • Korter dan 3 maanden
 • Langer dan 3 maanden

Werkvergunning: Voor wie?

Een werkvergunning wordt aangevraagd voor iedereen die voor u werkt, dus voor:

 • werknemers
 • vrijwilligers
 • freelancers
 • ambtenaren
 • zelfstandigen
 • stagiairs

Voorwaarden Werkvergunning

U moet als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen bij het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een buitenlandse werknemer. U moet bijvoorbeeld eerst werknemers zoeken op de lokale arbeidsmarkt en uw vacature melden bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW). Daarnaast moet uw buitenlandse werknemer in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Voorwaarden:
1. Werven op Curaçao
U moet kunnen aantonen dat u minimaal 3 maanden heeft gezocht naar kandidaten op Curaçao.

2. Vacature melden bij SOAW (Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn)
Alvorens u een werkvergunning aanvraagt, moet u uw vacature gemeld hebben bij SOAW, zodat SOAW de geschikte kandidaat kan bemiddelen.

3.  Verblijfsvergunning
Afhankelijk van het land van herkomst, moet de buitenlandse werknemer een geldige verblijfsvergunning hebben (of aanvragen) waarmee hij mag werken.

4. Arbeidsvoorwaarden
Als werkgever moet u zich bij buitenlandse werknemers, net als bij lokale werknemers houden aan de arbeidswet.  Ook buitenlandse werknemers vallen onder de wettelijke  verplichting van het  minimumloon en de werkomstandigheden en werkverhoudingen moeten voor de buitenlandse werknemer gelijk zijn aan dat van de lokale werknemers.

6. Leeftijd
Uw buitenlandse werknemer is ouder dan 18 jaar.

Wanneer en hoelang is de werkvergunning geldig?
De werkvergunning is alleen geldig voor de werknemer voor de persoon en het werk waarvoor u de vergunning aanvraagt. De werkvergunning geldt 1 jaar.

Intrekken Werkvergunning
In bepaalde gevallen kan SOAW de afgegeven werkvergunning intrekken:

 • De buitenlandse werknemer heeft geen verblijfsvergunning
 • Onjuiste informatie op aanvraag van de werkvergunning
 • De werknemer werkt niet meer voor u

Vragen over de werkvergunning

Heeft u overige vragen over de tewerkstellingsvergunning? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).
U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol),
Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op