Bedrijvenregistratie (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Bedrijvenregistratie (nl)

Registratie van Bedrijven

Bedrijven en organisaties op Curaçao dienen geregistreerd te zijn bij de Sector Arbeid binnen het Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW). Alvorens een bedrijf bijvoorbeeld een verzoek tot een vergunning indient, moet het geregistreerd staan in het systeem van Sector Arbeid.
Alle belangrijke gegevens van ondernemingen en rechtspersonen worden in het registratiesysteem opgenomen. Hieronder valt informatie zoals bijvoorbeeld de aard van de onderneming, de eigenaar(s) en de vestigingen. Dit met het doel om controle uit te voeren voor het waarborgen van arbeidswetten, voor- en inlichting van bedrijven en belanghebbenden en het verrichten van noodzakelijk onderzoek.
Mocht de directeur een persoon die niet op het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld staat machtigen om het bedrijf te registreren, dan dient deze persoon de schriftelijke machtiging aan te tonen alsmede zijn geldige identiteitsbewijs.

*** Er mag niet in het arbeidsregister worden geschrapt. Bij wijziging aangaande het bedrijf dient men een nieuwe arbeidsregister aan te schaffen. Uiteraard dient men hiervoor de nodige documenten in te dienen. ***

Rechtsvormen

De volgende rechtsvormen dienen zich te registreren: 

 • Besloten vennootschap (B. V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)
 • Commanditaire Vennootschap (C.V.)
 • Coöperatie Onder Firma
 • Maatschap
 • Stichting 
 • Vereniging Met Notariële Akte
 • Openbare Maatschap
 • Publiekrechtelijke rechtspersoon
 • Vereniging van Eigenaars
 • Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschap 
 • Eenmanszaak

Te Overleggen Documenten   

Elk bedrijf of organisatie dient bepaalde documenten te overleggen bij de registratie. 

Rechtspersoon (Naamloze Vennootschap (N.V.) en Besloten Vennootschap (B.V.)

 • Statuten
 • Vestigingsvergunning
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon 
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

A. Indien eigenaar de Nederlandse Nationaliteit bezit

 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

B. Indien de eigenaar een buitenlander is en in het bezit is van een Nederlandse Nationaliteit geen Nederlandse Nationaliteit heeft, moet hij/zij ook een vestigingsvergunning hebben.

 • Vestigingsvergunning verkrijgbaar bij het Ministerio Economische Ontwikkeling
 • Alle vereisten zoals onder A opgenomen voor een eigenaar die de Nederlandse Nationaliteit bezit

Vereniging 

 • Cribnummer (verkrijgbaar bij de Belastingdienst)
 • Statuten
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Vennootschap onder Firma (V. O. F.)

 • Vestigingsvergunning
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Identiteitsbewijs (sédula) beide eigenaars
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Stichting 

 • Statuten
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de voorzitter of bestuurslid
 • Officieel woon- of huisadres van de voorzitter of bestuurslid
 • Loon/inkomen/fee van de voorzitter of bestuurslid
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Stichting Particulier Fonds 

 • Vestigingsvergunning
 • Statuten
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort)
 • Officieel woon- of huisadres van de voorzitter of bestuurslid
 • Loon/inkomen/fee van de voorzitter of bestuurslid
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Maatschap

 • Vestigingsvergunning
 • Statuten van elk van de bedrijven
 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Coöperatie Onderlinge Waarborg Maatschappij (Koperativa) 

 • Uittreksel Inschrijving K.v.K (origineel, voorzien van stempel en handtekening door K. v. K., niet ouder dan 6 maanden)
 • Statuten
 • Uittreksel belasting (Crib nummer)
 • Confirmatie Rapport S.V.B.
 • Nafl. 50,- Leges kosten Geldige sedula (GEEN paspoort)
 • Kopie geldige sedula (GEEN paspoort) van de directeur of contactpersoon
 • Officieel woon- of huisadres van de directeur of contactpersoon
 • Loon/inkomen/fee van de directeur of contactpersoon
 • Hoogst genoten opleiding en de termijn waarbinnen deze is afgerond
 • E-mailadres van het bedrijf
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • Indien personeel in dienst: naam en sedula nummer van het personeel

Vragen over de bedrijvenregistratie
Heeft u overige vragen over de bedrijvenregistratie? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW). 

Openingstijden
Geopend voor het publiek maandag tot donderdag:
8:00 AM – 11:00 AM
2:00 PM – 4:00 PM

vrijdag: 8:00 AM – 11:00 AM
gesloten voor publiek na de middag

U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

 

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)