Klachten (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Klachten (nl)

Klachten in Verband Met Arbeid

Werknemers kunnen terecht bij de klachtenafdeling van Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn om één of meerdere klachten in te dienen tegen hun werkgever.

Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn handelt iedere klacht af met zorg en toewijding en probeert de werknemer zo snel mogelijk terug te krijgen op zijn/haar werkplek. Om dit waar te maken gaan de consulenten systematisch te werk aan de hand van de Arbeidsregeling van Curaçao.

Voorbeelden van klachten:

 • Slechte arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsuitbuiting
 • Illegale arbeid
 • Onderbetaling
 • Onterecht ontslag
 • Overige klachten

Klachtenprocedure

Hoe kunnen werknemers een klacht indienen?

Werknemers kunnen van maandag tot donderdag tijdens de inloopspreekuren (08:00 – 10:00) langkomen op de klachtenafdeling in La Ganga Building Prinsenstraat 86. Er hoeft vooraf geen afspraak gemaakt te worden.

Welke documenten worden er opgevraagd bij het indienen van een klacht?

Wanneer een werknemer een klacht wil indienen over zijn werkgever dient hij/zij de volgende documenten mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • De arbeidsovereenkomst(en)
 • Een ontslagbrief (indien van toepassing)
 • Een recente salarisslip
 • Alle relevante bijlagen en bewijs die de klacht ondersteunen

* Het is van uiterst belang dat alle documenten geldig en recent zijn.

Hoe verloopt het afhandelingsproces ?

De klacht wordt door een consulent aangehoord. Vervolgens wordt aan de hand van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsregeling of de Cessantia- en Ontslagwet nagegaan of de klacht rechtmatig is.
Indien de klacht niet rechtmatig is wordt de werknemer ingelicht over de arbeidswetten en wordt hij/zij voorzien van een duplicaat van de desbetreffende artikelen die de klacht ontkrachten.
Gesteld dat de klacht rechtmatig en terecht is, neemt de consulent contact op met de werkgever en worden zo nodig gepaste maatregelen getroffen.

Overige vragen over het indienen van klachten.

Heeft u overige vragen over het indienen van klachten? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).
U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)