Dienst Openbare Scholen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Dienst Openbare Scholen


De Dienst Openbare Scholen

De Dienst Openbare Scholen (D.O.S.) is een schoolbestuur dat ressorteert onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en is daardoor een Landsdienst die namens het Bevoegde Gezag, het Land Curaçao, als schoolbestuur optreedt voor alle openbare scholen van het Land Curaçao. De DOS bestaat sinds 1999 en is als dienst belast met de zorg voor de ontwikkeling van het openbaar onderwijs. De DOS functioneert relatief zelfstandig, binnen de bestuurlijke constellatie, maar valt onder de Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

Onze Visie, Missie zijn in lijn met het huidige Regeerprogramma Curaçao 2017-2021 en is als volgt geformuleerd:
Kwalitatief hoogstaand, maar betaalbaar onderwijs is essentieel en er moet gebruik gemaakt worden van alle expertise en menskracht die beschikbaar is om het onderwijs te verbeteren, het onderwijs nauw te laten aansluiten bij de verdere ontwikkeling van Curaçao, en toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving.

Aantal Openbare Scholen

#

Funderend Onderwijs 14
Speciaal Onderwijs 8
VSBO scholen 3
Afdeling AGO 3
Project Springplank 1
JJIC 1
HAVO/VWO 1
SBO 1

Conform het bovenstaande heeft de D.O.S. haar Visie en Missie geformuleerd:

Visie:
De scholen voor openbaar onderwijs zijn de 1ste en beste keuze voor onze kinderen omdat in onze scholen ieder kind:
• Op de eerste plaats staat;
• Gelijke kansen krijgt;
• Een gevoel van eigen waarde en culturele identiteit heeft;
• Zich gelukkig en veilig voelt;
• Wordt uitgedaagd om zijn potentieel maximaal te ontwikkelen;
• Zich ontwikkelt tot een positieve wereldburger en ;
• Bijdraagt aan een beter Curacao voor ons allen.

De DOS hanteert verder onderstaande kernwaarden:

  • bij ons komt het kind eerst;
  • bij ons is iedereen welkom;
  • wij hebben respect voor elkaar;
  • wij handelen met integriteit;
  • wij staan open voor de klant;
  • wij zijn proactief en komen onze afspraken na;
  • wij zijn leiders met inspiratie;
  • wij leveren kwaliteit.

Missie:
De openbare scholen op Curaçao bestaan omdat ieder kind recht heeft op kwalitatief onderwijs met competente docenten. Dit is een verantwoordelijkheid en aanhoudende zorg van de overheid en daarmee de Dienst Openbare Scholen. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich doordat het kind, de jong volwassenen en burgers centraal staan, het zich continu verbetert en vernieuwt en zich focust op het kunnen leren in een steeds veranderende wereld. Onze schoolleiders en docenten onderscheiden zich door hun kennis, ervaring en vooral hun inspirerend leiderschap welke anderen tot acties beweegt. Onze schoolgebouwen zijn veilig en school en zorgen voor de gezonde leer- en werkomgeving waar onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de D.O.S.

Contactgegevens:

Bon Bini Business Center, Schottegatweg Oost 10, Willemstad, Curaçao

T: + 599 9 466 61 11, E: info@dos.edu.cw

FB: https://www.facebook.com/dos.edu.cw2

IG: dos.edu.cw