Inspectie Onderwijs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Inspectie Onderwijs

De Inspectie Onderwijs is voornamelijk belast met het uitvoeren van toezicht op alle lokale onderwijstypen. Aan het hoofd van de Inspectie Onderwijs staat een Inspecteur-generaal die ondersteund wordt door acht inspecteurs en een secretariaat. Het werk van de Inspectie Onderwijs is vervat in haar visie en missie.

Visie

De Inspectie Onderwijs wil de rol vervullen van een efficiënte toezichthouder die door middel van controlerend, handhavend en stimulerend toezicht onderwijsinstellingen aanzet tot verbetering van hun onderwijs.

Missie

De missie van de Inspectie Onderwijs omvat de volgende elementen:

  • Toezien op naleving van onderwijswet- en regelgeving
  • Toezien op naleving van onderwijskwaliteitseisen
  • Aandragen van aandachtspunten ten behoeve van nieuw onderwijsbeleid
  • Adviseren van de onderwijsminister
  • Schriftelijk rapporteren over de toestand van het onderwijs

Diensten

Ouders, verzorgers en voormalige leerlingen kunnen bij de Inspectie Onderwijs terecht voor:

  • het waarmerken van diploma’s
  • de uitgifte van diplomaverklaringen

Contactgegevens Inspectie Onderwijs

APC-Complex, Schouwburgweg 24-26

Willemstad, Curaçao
Telefoon: +59994343771 / +59994343772
E-mail: secretariaatio@gobiernu.cw

Openingstijden

Op werkdagen van 8.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.30u. Op vrijdag is de Inspectie Onderwijs tot 16.00u bereikbaar voor het publiek.