Sector Onderwijs en Wetenschap (U.O.W.) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Sector Onderwijs en Wetenschap (U.O.W.)

 


Sector Onderwijs & Wetenschap

 

De Sector Onderwijs en Wetenschap (OW) van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsbeleid en onderhoudt relaties met de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het ontwikkeld beleid. De sector is tevens verantwoordelijk voor de toezicht en controle op de uitvoering van het Onderwijs- en Wetenschapsbeleid. Verder is de organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen van heldere relaties met besturen van scholen en instellingen, het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda, het maken van resultaatafspraken, subsidiëring en het toezien op de uitvoering.


Een Uitvoeringsteam Onderwijs en Wetenschap (UOW) is belast met de inhoudelijke regie en het toezicht op de uitvoering. Binnen het team worden verschillende taakgebieden onderscheiden:
• relatiebeheer
• subsidies en financiën
• voorzieningen en ondersteuning
• kwaliteitszorg en consolidering van vernieuwingsprocessen (voorheen onderwijsvernieuwing)
• data verzameling/beheer

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet hoort tevens tot de taken van het uitvoeringsteam. In dit kader is momenteel het uitvoeringsteam bezig met het verbeter- en optimalisatietraject “Ban Kuida Futuro di nos yunan”. Binnenkort wordt meer informatie in dit kader op deze website gepubliceerd. Binnen het uitvoeringsteam is dataverzameling/beheer een apart taakgebied. De registratie van gegevens gebeurt systematisch en uniform. Actuele gegevens zijn belangrijk enerzijds voor informatievoorziening en voorlichting naar inwoners van Curaçao en anderzijds als input voor of onderbouwing van beleidsontwikkelingen.  In samenwerking met de beleidsorganisatie wordt er momenteel gewerkt aan het Wetenschapsbeleid. Op basis hiervan zal de unit Wetenschap worden aangescherpt en verder uitgewerkt.

Naast het uitvoeringsteam is binnen de Sector Onderwijs en Wetenschap tevens het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE) en de Dienst Openbare Scholen (DOS) geplaatst. (link naar respectievelijke organisaties)

Doelstellingen Sector Onderwijs & Wetenschap

  • Zorgdragen voor kwalitatief, voldoende en toegankelijk onderwijs dat voldoet aan wettelijke vereisten.
  • Zorgdragen voor een pakket aan voorzieningen (subsidie, transport, schoolvoeding, veiligheid op scholen) ter bevordering van toegankelijkheid onderwijs.
  • Ziet toe op het handhaven, dan wel verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Zorgdragen voor het beheren van de openbare scholen.
  • Zorgdragen voor bovenschools management van de bijzondere schoolbesturen (kosten voor directie, onderwijsfunctionarissen en administratief personeel).

Belangrijk om te noemen is het lopende reorganisatieproces van deze sector. Dit proces heeft als doel de versterking van de organisatie door het structureren van de units en de coördinatie hiervan. Dit proces wordt door een organisatiedeskundige van het Ministerie van BPD begeleid. Verwachte afrondingstijd is december 2017.

De sector Onderwijs & Wetenschap is bereikbaar via +5999 7324 324

Contactgegevens:

Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap

Bon Bini Business Center, Schottegatweg Oost 10, Willemstad, Curaçao
Tel. +5999 732 43 24, E: OWCS.Communicatie@gobiernu.cw