Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.)

‘KWALITEIT IS ONS EINDDOEL’

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.) is verantwoordelijk voor de productie en organisatie van het centrale eindexamen van het VSBO, HAVO en VWO. Het behoudt het niveau van de toetsen en examens voor het SBO en trainingen en het draagt zorg voor het ontwerp van de toetsen en het beleidsadvies aan de minister. In de nota van het NBO positioneert de ETE zich als een uitvoeringsorgaan.

Kerntaken

Het E.T.E. heeft de volgende kerntaken:

 • De kwaliteitsborging voor het Voortgezet Onderwijs door middel van:

 * het ontwikkelen en de normering van de centrale eindexamens voor het Voortgezet Onderwijs (VSBO, HAVO, VWO);
* het ontwikkelen en normeren van de eindtoets Funderend Onderwijs en volgtoetsen;
* Algemene Kwaliteitsbewaking (AKB) voor het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) door het screenen/legitimeren van SBO toetsdocumentatie (50% + 1);

 • De (logistieke) organisatie en productie van de centrale eindexamens voor het Voortgezet Onderwijs,
 • Eindtoets en volgtoetsen Funderend Onderwijs, Landsexamens en naturalisatie-toetsen;
 • Het organiseren en afnemen van Landsexamens VSBO TKL, HAVO, VWO;
 • Het ontwikkelen en organiseren van naturalisatie-toetsen;
 • Diplomawaardering van nationale en internationale diploma’s;
 • De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Wetenschap adviseren ten aanzien van het beleid voor VO, FO, SBO op het gebied van:

 * toetsing en afsluiting;
* kwaliteitsborging;
* examenorganisatie;

 • Het organiseren en uitvoeren van de toelatingsexamens voor het Hoger Onderwijs en Universiteiten.

Visie

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.) is een national en international onafhankelijk, eerlijk en verantwoorde organisatie op het gebied van het meten en beoordelen van leerprestatie.

Drie kernmerken:

 1. Professioneel: continue interne toetsing.
 2. Maatschappelijk: valide en betrouwbare meet/evaluatie/instrumenten voor kwalitatief onderwijs en waardevolle diploma’s.
 3. Dienstverlenend: ondersteuning en advisering van de Minister, het veld en anderen op gebied van toetsing en afsluting.

Missie

 • Afleveren van kwalitieve en onafhankelijke evaluatie-instrumenten voor een kwalitatief en objectief onderwijs in het Funderend Onderwijs, Voorgezet Onderwijs (centraal eindexamen en landsexamens) en Secundaire Beroepsonderwijs.
 • Aflevering van kwalitatieve en onafhankelijke evaluatie-instrumenten voor het proces van naturalisatie.

 

Contact: Expertisecentrum voor Toetsen & Examens

Office Complex  APC Plaza, Schouwburgweg 26, Groot Davelaar

C: ( 599 9) 4343 700, D: (599 9) 4343 766, F: (599 9) 4652 784, E: info@ete.cw