Diplomawaardering - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Diplomawaardering

Een schriftelijk verzoek tot diplomawaardering wordt ingediend bij het Secretariaat van het ETE, t.a.v.  hoofd van dienst / algemeen manager, Schouwburgweg 24-26. Het verzoek wordt door ETE pas in behandeling genomen, indien aan de volgende eisen is voldaan:

1.    Uit verzoek moet blijken waartoe de diplomawaardering dient zoals
ter vaststelling van door verzoeker behaalde hoogste niveau i.v.m. met vervolgopleiding;
ter vaststelling van door verzoeker behaalde hoogste niveau ten behoeve van een sollicitatie;
ter vaststelling van door verzoeker behaalde hoogste niveau ten behoeve van juiste inschaling binnen de overheid;
ter vaststelling van onderwijsbevoegdheid van verzoeker etc.

2.    In verzoek staat vermeld naam, adres, e-mail adres en telefoon nummer van verzoeker, zodat met verzoeker zo nodig in contact kan worden getreden indien meer informatie nodig is.

3.    De aan het verzoek verbonden kosten zijn fl. 75,00 conform Landsbesluit 30 jan. 1987, no. 2, no. 506/JAZ. Betaling dient vooraf te geschieden via Maduro & Curiel’s Bank op rekeningnummer 31968306 van de Overheid van Curaçao (algemene middelen) t.n.v. Ministerie van OWCS t.b.v. diplomawaardering.

4.   A. Indien verzoeker het verzoek persoonlijk komt brengen, wordt door verzoeker overlegd:

  1. originele diploma(s) en cijferlijst(en);
  2. identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart (sédula);
  3. bewijs van betaling.

Van de documenten genoemd onder 1 en 2 wordt door een medewerker van de administratie van ETE een gewaarmerkt kopie (certified copy) gemaakt.

of

B.Indien verzoeker het verzoek niet persoonlijk komt brengen, wordt overlegd:

  1. een door een notaris gewaarmerkt kopie (certified copy) van diploma(s) en cijferlijst(en);
  2. een door een notaris gewaarmerkt kopie (certified copy) van identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart (sédula);
  3. bewijs van betaling.

Het verzoek wordt in principe binnen 6 weken na datum van (correcte) indiening afgehandeld. Indien elders nadere informatie of advies moet worden opgevraagd, is de behandelingstermijn in principe 8 weken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van het ETE, Schouwburgweg 26, via telefoonnummer 434 3766