Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 16-12-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 135
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 21-05-2020
Datum inwerktreding: 22-05-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste mei 2020 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening openbare orde in verband met de buitengewone omstandigheid wegens het COVID-19 virus

Artikel 1

Twee meter afstand

 1. Een ieder die gebruik maakt van de openbare weg is verplicht een afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
 2. Het gebod in het eerste lid geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen.

Artikel 2

(vervallen)

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

Richtlijnen dienstverlening

Personen, ondernemingen, organisaties en hun werknemers, dragen ervoor zorg, dat de algemene richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand neergelegd in bijlage 2 en de sector gerelateerde aanvullende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage 3 bij deze regeling, voor zover van toepassing, worden nageleefd.

Artikel 4a

 1. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om aan het publiek de gelegenheid te geven voor dans- en toneeluitvoering c.q. -activiteiten.
 2. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om, in voor het publiek toegankelijke open of gesloten ruimten, live of mechanisch gereproduceerde muziek te laten spelen of afspelen, anders dan als achtergrondmuziek conform de richtlijnen hiertoe in bijlage 3.
 3. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om voor het publiek in open of gesloten ruimten openbaar toegankelijke activiteiten of samenkomsten te organiseren of te laten organiseren met een bezetting van meer dan vijftig procent van de maximale bezettingscapaciteit van de ruimte, met dien verstande dat een absolute maximum van vijftig personen niet wordt overschreden.
 4. Het is niet toegestaan een casino in de zin van de Landsverordening Casinowezen Curaçao open te houden voor het publiek.
 5. De persoon, organisatie of onderneming verantwoordelijk voor activiteiten conform het bepaalde in dit artikel, draagt in ieder geval zorg voor:
  a. de handhaving van de richtlijnen voor sociale afstand en hygiëne zoals neergelegd in de richtlijnen in bijlagen 2 en 3 bij deze regeling;
  b. de registratie van de bezoekers conform de richtlijnen neergelegd in bijlagen 2 en 3 bij deze regeling;
  c. de inzet van ‘crowdmanagers’, conform de richtlijnen neergelegd in bijlage 2 bij deze regeling, voor de coördinatie en aansturing van deze activiteiten ter voorkoming van samenscholing en opstopping van de doorstroom van personen.
 6. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om in openbaar toegankelijke ruimten, aangrenzend aan snèk’s bars, cafés, restaurants en trùk’s di pan, gelegenheid te geven om zich op te houden in groepen.
 7. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om op openbare stranden gelegenheid te geven aan het publiek om zich aldaar op te houden in groepen van vijf personen of meer, tenzij de personen deel uitmaken van dezelfde huishouding.
 8. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om gelegenheid te geven aan het publiek om in een lokaliteit privé samenkomsten of privé groepsactiviteiten te houden, anders dan voor een groep van personen die deel uitmaken van dezelfde huishouding.
 9. In openbaar toegankelijke inrichtingen waar personen met kwetsbare gezondheid verblijven of worden verzorgd, wordt per keer niet meer dan één bezoeker per persoon toegelaten, met dien verstande dat de bezoeker gedurende het bezoek een geschikt mondmasker draagt.

Artikel 4b

Sport

 1. Het is verboden publiek toe te laten bij het houden van sportwedstrijden of sportoefeningen.
 2. Sportwedstrijden en sportoefeningen kunnen alleen in open ruimten plaatsvinden.

Artikel 5

Tijdstip en wijze van dienstverlening aan het publiek

 1. Personen, ondernemingen en organisaties, met uitzondering van medische (zorg)instellingen en dienstdoende apotheken kunnen, onverminderd de op grond van een wettelijke regeling geldende openingstijden, hun diensten tot 20:00 uur verlenen, tenzij er op grond van wet- en regelgeving vroegere sluitingstijden gelden.
 2. Winkels, waaronder ook winkelcentra verlenen hun diensten, in afwijking van het eerste lid, tot 18:00 uur aan het publiek, met uitzondering van supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, apotheken, benzinestations en nummerkantoren.
 3. Snèks, bars, cafés, inclusief strandclubs, verlenen hun diensten, in afwijking van het eerste lid, tot 17:00 uur en uitsluitend door middel van bestelling op afstand en levering middels curbside pickup en bezorging en door middel van take out.
 4. Houders van een standplaatsvergunning in de zin van artikel 15, tweede lid van de Landsverordening openbare orde, voor wie op grond van die landsverordening een openings- en sluitingstijd geldt van 21:00 uur tot 06:00 uur, kunnen hun diensten tijdelijk uitsluitend van 16:00 tot 20:00 uur verlenen door middel van bestelling op afstand en levering middels curbside pickup en bezorging en door middel van take out.
 5. De verkoop van eet- en drinkwaren door restaurants aan het publiek vindt uitsluitend plaats door:
  a. vaste zitplaatsen op een terras of andersoortige buitenruimte op het terrein van het restaurant;
  b. door drive-through, bestelling op afstand, en levering door curbside pickup en bezorging en door take out tot 20:00 uur.
 6. Hotels en restaurants in hotels kunnen aan personen die in het hotel verblijven ook na 20:00 uur diensten verlenen op de wijze als bedoeld in het vijfde lid. Bars in hotels kunnen aan personen die in het hotel verblijven ook na 17:00 uur diensten verlenen op de wijze als bedoeld in het derde lid.

Artikel 5a

Verplicht mondmasker

 1. Personen van achttien jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker, dat de neus en mond geheel afdekt in de volgende binnenruimten van:
  a. supermarkten, minimarkten, toko’s, bakkerijen, hardware winkels, boekhandels, winkels voor kantoorbenodigdheden en alle andere winkels;
  b. apotheken en drogisterijen;
  c. ziekenhuizen;
  d. kapperszaken en schoonheidssalons;
  e. het openbaar vervoer;
  f. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten die voor uitvaart worden gebruikt.
 2. Personen van achttien jaar en ouder dragen in onderwijsinstellingen en in binnenruimten die voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt, een geschikt mondmasker, dat de neus- en mond geheel afdekt.
 3. Van het bepaalde in het tweede lid zijn uitgezonderd:
  a. leerlingen;
  b. leraren en onderwijsassistenten tijdens het lesgeven, behalve tijdens praktijklessen.

Artikel 6

Samenscholingsverbod

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van de Landsverordening Openbare Manifestaties, worden als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde, op of aan welke plaatsen het verboden is deel te nemen aan groepen van vijf personen of meer, aangewezen:
a. de openbare weg, als bedoeld in artikel 1, onderdeel g van de Landsverordening openbare orde;
b. openbare wegen aangrenzend aan een snèk, bar, café, restaurant, dan wel trùk di pan;
c. openbare stranden;
d. openbare velden;
e. buurtcentra.

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 mei 2020 en geldt tot en met 21 december 2020.

Artikel 9

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII.

BIJLAGE 1

(vervallen)

BIJLAGE 2

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN
– De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.
– De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming en fungeert als contactpersoon voor de overheidsinstanties

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
– Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door voldoende mogelijkheid voor handhygiënehandhygiëne te bieden door bijvoorbeeld voorzieningen aan te bieden om handen met water en zeep te wassen, dan wel door de aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij onder andere de ingang en uitgang van de onderneming, anders dan op ooghoogte; het alcoholpercentage van de handalcohol en de handgel is ten minste 60%;
– Zeep en handalcoholproducten die aan personen voor gebruik worden aangeboden, zijn voorzien van een ingrediëntenlijstingrediëntenlijst; de klant kan kiezen om een eigen handalcohol of alcoholhoudende handgel te gebruiken;
– Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;
– Personen worden voor het betreden van de locatie gevraagd naar COVID-19 gerelateerde symptomen zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf 38° Celsius). In geval een persoon COVID-19 gerelateerde symptomen heeft dan wel die symptomen waarneembaar zijn, wordt de persoon verzocht de locatie niet te betreden;
– De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen, instrumenten of materieel worden regulier schoongemaakt;
– Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken, werkinstrumenten en werkmateriaal worden regelmatig schoongemaakt;
– De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of leen- en meeneemartikelen zoals flyers en boeken, of andere voor meermalig gebruik bedoelde artikelen niet beschikbaar worden gesteld;
– De onderneming beschikt, voor zover van toepassing, over stromend water, wasgelegenheid en toiletvoorzieningen;
– De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt;

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND
– Tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, en tussentussen de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
– Het maximaal aantal personen die tegelijkertijd in een besloten ruimte aanwezig mag zijn, de COVID-19 maximale bezettingsgraad, is afhankelijk van de mogelijkheid om tussen personen twee meter afstand te kunnen houden, maar is niet meer dan vijftig (50) % van de door de Brandweer gestipuleerde maximale bezettingsgraad, tenzij in de artikelen van Regeling iets anders is bepaald;
– Het maximaal aantal personen die tegelijkertijd in een open ruimte, al dan niet afgebakend mag worden toegelaten is vijfhonderd (500), tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders is bepaald;
– Het maximaal aantal personen dat op grond van de richtlijnen tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;
– Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand -minimaal twee (2) meter- de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
– Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast;
– Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger;
– Indien mogelijk wordt de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden gehouden;
– Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het werkmateriaal na elk gebruik schoongemaakt.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT

– Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;
– Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
– Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat:
i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en
ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius), dan wel ‘close contact’ zijn geweest in de afgelopen twee weken van personen met een COVID-19 positief testuitslag c.q. in quarantaine zijn of zelf een COVID-19 positief testuitslag hebben, de fysieke afspraak wordt uitgesteld;
– Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondmaskers door zowel de dienstverlener als de klant;

Groepsactiviteiten
– Van tevoren wordt gecontroleerd dat deelnemers geen COVID-19 gerelateerde symptomen hebben, zoals opgesomd onder punt 5 van deze richtlijnen en ook niet in contact zijn geweest met een COVID-19 patiëntpatiënt in de afgelopen twee (2) weken
– In geval van toegestane presentaties aan een publiek door de groep, wordt tussen de groep en het publiek sociale afstand gehouden en een registratielijst van het publiek bijgehouden;
– In geval van commerciële groepsactiviteiten wordt ten behoeve van eventuele bron- en contactonderzoek voor de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers en begeleiders bijgehouden, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
o naam en achternaam;
o adres;
o ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
o tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand bewaard;
– Eventueel door de branche vastgestelde en gepubliceerde protocollen, voor zover in lijn met deze richtlijnen, worden opgevolgd;
– Bij een toegestaan evenement beschikt de organisator of ondernemer over een crowdmanagementplan en crowdmananagers die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van dit plan waarbij onder ander de bezoekersstroombezoekersstroom goed wordt beheerst.

5. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING (PERSONEEL):
– Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van reukvermogen, moeilijk ademen of koorts (vanaf 38° Celsius);
– Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het personeel.

BIJLAGE 3A

(vervallen)

BIJLAGE 3B

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE HORECA

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de horeca, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. Algemeen
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
• naam en achternaam;
• adres;
• ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
• tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard.

2. Richtlijnen voor de hygiëne
– Zitplaatsen, tafelbladen, dienbladen bestek en borden worden schoongemaakt;
– Selfservice-opties voor eet-en drinkwaren worden niet aangeboden (bijvoorbeeld buffet);
– Herbruikbare menukaarten en placemats worden schoongemaakt; Indien papieren menukaarten en placemats worden gebruikt, dan dienen ze weggegooid te worden na elk gebruik door de klant;

3. Richtlijnen voor de sociale afstand
– De tafels in het restaurant worden zodanig opgesteld dat er tussen de klanten van de verschillende tafels minimaal 2 meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels of stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd;
– Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter tussen de dienstverlener en de klant, al dan niet tijdelijk, niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van een mondmasker door zowel de dienstverlener als de klant;
– De leveranciers komen zo min mogelijk in het restaurant en blijven zoveel mogelijk op twee (2) meter afstand van het personeel van het restaurant.

BIJLAGE 3C

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SPORTSCHOLEN EN FITNESSFACILITEITEN EN SPORTEVENEMENTEN

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor sportscholen en fitness faciliteiten en sportevenementen, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald

1. RICHTLIJNEN VOOR WERKLOCATIEWERKLOCATIE
– Deuren en ramen van de faciliteit worden zoveel mogelijk opengelaten om de ventilatie te verbeteren;
– Kleedkamers, douches en toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
– De lay-out van de apparatuur wordt zodanig aangepast, dan wel apparatuur wordt tijdelijk onbruikbaar gemaakt om ten minste twee (2) meter afstand tussen de gebruikers van de apparatuur te behouden;
– Selfservice-opties voor eet-en drinkwaren (buffet) worden niet aangeboden, dan wel beschikbaar gesteld;
– Apparatuur, materiaal (zoals gewichten en matjes) en andere contactoppervlakken worden tussen de (groep)sessies schoongemaakt oor de faciliteit

2. RICHTLIJNEN VOOR WERKNEMERSWERKNEMERS
– Coaches en ander personeel moeten hun handen wassen met water en zeep of gebruiken een handontsmettingsmiddel bij begin en aan het eind van elk sessie, dan wel als zij in contact komen met een klant of een ander personeelslid; In het laatste geval gebruikt het personeel tevens een mondmasker;

3. RICHTLIJNEN VOOR (INTERACTIE MET) KLANTENKLANTEN
– Toegang van klanten tot de sportscholen en fitnessfaciliteiten wordt zoveel als mogelijk op afspraak verleend;
– Klanten zijn verplicht zich te registreren bij het betreden van de faciliteit;
– Klanten maken apparatuur waarmee ze in contact komen schoon met door de faciliteit beschikbaar schoonmaakmiddelen;
– Klanten gebruiken slechts één apparaat tegelijk; circuits of “super instelling” wordt niet toegestaan zodat machines na gebruik tijdig worden gereinigd voor een volgende gebruiker;
– Groepsfitnesslessen worden alleen toegelaten als de lessen kunnen worden voltooid met de twee (2) meter sociale afstand tussen de coach en de klanten en de klanten onderling en er voldoende luchtventilatie is.

4. WEDSTRIJDEN EN SPORTEVENEMENTEN IN BESLOTEN OF AFGEBAKENDE RUIMTE
– Bij wedstrijden en sportevenement in een zaal of in een afgebakend open ruimte of veld wordt is de maximale bezetting afhankelijk van de mogelijkheid om tussen personen twee meter afstand te kunnen houden, maar wordt een maximaal bezetting van vijftig (50) procent van de door Brandweer maximaal toegestane bezettingsgraad aangehouden, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders is bepaald;
– Streef naar het gebruik van vaste zit- of standplaatsen door voor één huishouden;
– De organisator dan wel de faciliteit zet crowdmanagers in, zoals bedoeld in bijlage 2, voor onder andere:
kaartverkoop,
ingang en uitgang
verkoop van drank en eten;
– Ingang en uitgang zijn bij deze evenementen van elkaar verspreid en zodanig gedirigeerd dat opstoppingen worden voorkomen;
– Toeschouwers c.q. bezoekers die niet aan het evenement deelnemen zijn niet toegestaan om te schreeuwen of te zingen; streef naar het gebruik van andersoortige aanmoedigingsmiddelen;

BIJLAGE 3D

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE BOUWSECTOR, FABRIEKEN, WERKPLAATSEN EN WERKZAAMHEDEN AAN HET INFRASTRUCTUUR

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de bouwsector, fabrieken, werkplaatsen en voor werkzaamheden aan de infrastructuur, tenzij in de artikelen van de Regeling anders wordt bepaald.

1. RICHTLIJNEN VOOR DE WERKLOCATIE
– De werklocatie is alleen toegankelijk voor aldaar werkzame personen en is duidelijk gemarkeerd indien werkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte; in geval er sprake is van een vaste werklocatie wordt deze volledig afgeschermd voor derden;
– Onder werklocatie wordt naast de werklocatie ook verstaan een omgeving die niet als zodanig duidelijk herkenbaar is, zoals bij het snoeiwerkzaamheden langs de weg; hier wordt door middel van drums vaak het werkgebied gemarkeerd.
– Bij kleinere werklocaties zoals bijvoorbeeld bij woningbouw is het mogelijk om af te wijken van de vereiste van een afgeschermde werklocatie. Op de werklocatie dient één (1) persoon door de aannemer te beschikken over een door de aannemer afgegeven schriftelijke verklaring die aangeeft dat deze persoon de supervisor is. De supervisor is voor het bevoegd gezag het aanspreekpunt tijdens controle en is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen;
– De supervisor dient per dag aantoonbaar bij te houden wie er op de werklocatie werkzaam zijn en wie de werklocatie hebben bezocht;
– Transporteurs van materiaal en materieel mogen de werklocatie enkel betreden voor laden en lossen en dienen in of nabij het voertuig te blijven;
– In geval van een groot bouwproject werken de ploegen zo veel mogelijk in dezelfde samenstelling, zodat het onderlinge contact zoveel mogelijk beperkt blijft tot dezelfde groep;
– Een vaste werklocatie met een bouwkeet beschikt conform bijlage 2 over stromend water, wasgelegenheid en toilet;
– Wanneer gereedschap gedeeld wordt ervoor zorggedragen dat dit voor gebruik wordt schoongemaakt;
– De contactpunten van materieel zoals loaders, graafmachines, hoogwerkers en hijskranen, worden voor elk gebruik door een verschillende operator schoongemaakt en worden telkens door één (1) operator per keer gebruikt;
– In geval het werk een afstand van twee (2) meter dit niet haalbaar is, wordt de werkmethode aangepast en aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval mondmaskers.

BIJLAGE 3E

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR KAPPERSZAKEN EN SCHOONHEIDSSALONS

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor kapperszaken en schoonheidssalons, tenzij in de artikelen in de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. Richtlijnen in verband met de werklocatie

– Onder kapperszaken wordt verstaan een barbershops, kapsalons en personen die kapperswerkzaamheden verrichten;
– Onder schoonheidssalons wordt verstaan personen of bedrijven die schoonheidsbehandelingen verrichten, waaronder, make-up behandelingen, manicure, pedicure, massages, spa-behandelingen en soortgelijke behandelingen;
– Klanten worden niet zonder afspraak behandeld door een kapperszaak of een schoonheidssalon;
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
• naam en achternaam;
• adres;
• ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
• tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard.
– Na elke behandeling wordt de plek waar de behandeling in de werklocatie werd verricht gereinigd.

2. Richtlijnen voor sociale afstand

– Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondmaskers door zowel de dienstverlener als de klant;

3. Richtlijnen voor hygiëne

Hygiënevoorschriften voor kapperszaken
– Alle kappersinstrumenten dienen na gebruik te worden gereinigd, zoals haarborstels, haarkammen, haarclips, scharen, scheermessen en elektrische scheerapparaten, haarverfborstels, haarverfbakjes en haardrogers;
– Alle kappersattributen dienen na gebruik te worden gereinigd, zoals (kappers)stoelen, kaptafels, wastafels (inclusief neksteun), werkbladen en trolleys;
– Gebruik voor iedere klant een schoon kapkleed, of maak gebruik van wegwerp kapkleden;
– Werkschorten dagelijks reinigen, of maak gebruik van wegwerp werkschorten.

Hygiënevoorschriften voor schoonheidssalons
– Alle nagelproducten bestemd voor eenmalig gebruik, zoals vijlen, buffers en puimsteen, zijn nieuw voor elk persoon die wordt behandeld;
– Pedicure en manicure instrumenten, stoelen, werkbladen, trolleys worden na elk gebruik gereinigd;

– Alle instrumenten die een make-up stylist op een klant gebruikt worden na elk gebruik gereinigd;

– Badjassen, handdoeken en sandalen wassen na elk gebruik;
– Beddengoed worden na elk gebruik gewassen;
– Bedden worden na elk gebruik gereinigd;
– Gezichtsbehandelingsinstrumentarium reinigen en desinfecteren na gebruik;
– Massage-instrumenten en apparaten worden na gebruik gereinigd.

BIJLAGE 3F

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR ACHTERGRONDMUZIEK

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor achtergrondmuziek, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. ALGEMEEN
– Deze richtlijnen hebben betrekking op live achtergrondmuziek en achtergrondmuziek die mechanisch wordt gereproduceerd.
– Als muzikant wordt in deze richtlijnen ook verstaan de diskjockey c.q. dj, die muziek mechanisch reproduceert.

2. RICHTLIJNEN VOOR DE LOCATIE
– Live achtergrondmuziek wordt bij voorkeur buiten georganiseerd.
– De locatie moet een duidelijke zichtbare ingang en uitgang hebben en de bezoekersstromen dienen gescheiden gehouden te worden.
– De ondernemer draagt zorg voor het creëren van een aparte plek voor de muzikanten. De afstand tussen de aangewezen plek en de bezoekers is ten minste twee (2) meter en waar mogelijk vier (4) meter. De ondernemer draagt zorg dat deze straal van twee (2) tot vier (4) meter gedurende de presentatie volledig vrij blijft.
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt per persoon dan wel groep personen:
o Naam en achternaam;
o Ten minste twee telefoonnummers, dan wel één telefoonnummer en een emailadres;
o Tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard.
– De muziek op locatie dient uitsluitend als achtergrondmuziek bij de op grond van de regeling toegestane activiteiten, voor zover daarvoor op grond van geldende regelgeving toestemming dan wel vergunning voor is afgegeven.
– Het toegestane geluidsvolume voor muziek is afhankelijk van de locatie met het oogmerk dat bezoekers, met inachtneming van de richtlijnen voor sociale afstand en zonder stemverheffing, elkaar kunnen verstaan.
– Voor gesloten lokaliteiten, zijnde geen open lucht locaties, geldt als uitgangspunt een maximum toegestane geluidsvolume van 85-90 decibel.
– Voor open lucht locaties geldt als uitgangspunt een maximum toegestane geluidsvolume van 75-80 decibel.
– De ondernemer ziet erop toe dat op het moment dat bezoekers hun stem moeten verheffen of hun sociale afstand moeten verkleinen om elkaar te verstaan, het geluidsniveau wordt verlaagd.
– De ondernemer beschikt ter plaatse over een decibelmeter of de mogelijkheid tot het meten van het geluidsvolume.
– Er is te allen tijde een COVID-19 verantwoordelijke in het etablissement die toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen en die ook fungeert als aanspreekpunt voor autoriteiten. Deze kan de eigenaar zijn of een door hem aangewezen persoon met voldoende bevoegdheid. De COVID-19 verantwoordelijke is gedurende de openingstijden aanwezig op locatie en neemt proactief het voortouw om een veilige omgeving te creëren.

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND
– De muzikant draagt zorg voor twee (2) meter afstand tussen zichzelf en de andere muzikanten van het muziekgezelschap en de bezoekers van de locatie gedurende en na het optreden.
– De muzikanten blijven tijdens het optreden op de hiervoor conform deze richtlijnen aangewezen plek.
– Samenscholing of het motiveren c.q. aantrekken van samenscholing tijdens het optreden is niet toegestaan.

4. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
– De muzikanten maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke apparatuur en middelen. De microfoons worden niet gedeeld.
– Als andere apparatuur en middelen dan microfoons onderling gedeeld worden, dan worden zij voor en na gebruik gereinigd.

5. RICHTLIJNEN VOOR SAMENSTELLING MUZIEKGEZELSCHAPPEN
– Een muziekgezelschap, dat op een locatie optreedt, bestaat uit maximaal vier (4) personen.
– Het muziekgezelschap, dan wel de ondernemer, kan gebruikmaken van één (1) geluidstechnicus.
– Gastmuzikanten die niet vooraf aan het optreden van het muziekgezelschap geregistreerd zijn voor deelname aan het optreden van dit gezelschap, mogen tijdens het optreden niet meedoen als uitgenodigde muzikant.

6. RICHTLIJNEN VOOR DE ZANGUITVOERING
– De zang van de muzikanten wordt bij voorkeur elektronisch versterkt om te voorkomen dat een te hard stemgeluid wordt gebruikt waarbij potentieel meer transmissie kan plaatsvinden.
– Het publiek wordt ontmoedigd om mee te zingen tijdens het optreden

Naar boven