Ekonomia ta den nos Mes Man - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

Ekonomia ta den nos Mes Man

MEO wil de bevolking inspireren tot het oprichten van kleine en middelgrote bedrijven en daarmee de armoede bestrijden, (jeugd)werkloosheid verlagen en de economie een impuls geven. De verwachting is dat de vraag naar lokale producten en diensten op korte termijn zal toenemen, onder andere door een grotere toeristenstroom als gevolg van de aanleg van de tweede megapier.
Met “Ekonomia den nos mes man “ is het de bedoeling om de bevolking per buurt te motiveren en inspireren tot ondernemerschap. Ondernemers worden geadviseerd en ondersteund door middel van groepsgesprekken, workshops en individuele sessies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beproefde methodieken en brengen wij de wensen, verwachtingen en uitdagingen van de ondernemers in kaart. Daarnaast zullen wij mogelijkheden identificeren voor nieuwe bedrijvigheid en daar samen met ondernemers invulling aan geven. Het pilotproject is op 27 april 2017 van start gegaan in de wijken van Otrabanda.