Wet- & Regelgeving - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- & Regelgeving

Wet- & Regelgeving

Zoek een regeling

Laatst gepubliceerde regeling

Officiële publicaties

De regels die in Curacao gelden worden in of ter uitvoering van een rijkswet of landsverordening vastgelegd. Al deze regelingen worden samen aangeduid als: wettelijke regelingen (artikel 2 van de Staatsregeling van Curacao). Voordat een wettelijke regeling een bindende verplichting wordt, moet het in het Publicatieblad bekend worden gemaakt. Op deze website wordt de bekendmaking van nieuwe wettelijke regelingen verzorgd.

Het moment waarop een uitgave van het Publicatieblad op de website wordt geplaatst, is ook het moment van bekendmaking van de regeling die in desbetreffende uitgave van het Publicatieblad is opgenomen.

Op deze website vindt u ook alle publicatiebladen die sinds 10 oktober 2010 zijn uitgegeven. Publicatiebladen met de aanduiding "GT" betreffen het bekendmaken van de tekst van een regeling die voor 10 oktober 2010, door de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Curacao tot stand was gebracht, en is aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur van Curacao. Deze teksten worden gaandeweg opgenomen in het Publicatieblad. Het bekendmaken van de geconsolideerde tekst van zo een regeling is niet van invloed op de geldigheid van de oorspronkelijke regeling en de eventuele wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht.

Klappers

Naar boven